Målet er også å skape  bevissthet rundt bærekraftig turisme.

Arts-bevaring

Det er den idelle stiftelsen TUI Care Foundation og myndighetene på Balearene som skal samarbeide om det nye skogplantings-prosjektet. Det ble nylig lansert av ministeren for jordbruk, fiske og miljø på Balearene Joan Simonet Pons og administrerende direktør i TUI Group, Thomas Ellerbeck.

LES MER: På Mallorcas ukjente stier!

De 50 000 trærne som plantes skal vokse naturlig på øya, men med et ekstra fokus på brannresistente arter. I tillegg til skogplanting vil prosjektet bidra med miljøopplæring og bevisstgjøring ovenfor innbyggere og turister på Mallorca.

NORDØST: Skogplantingen skal skje nordøst på øya, rundt Cap de frem (klikk på foto for større bilde).

Prosjektet er plassert nordøst på øya, i Mallorcas Península de Llevant Natural Park. Planting av skog vil ifølge en pressemelding også bidra til å bevare truede dyrearter, støtte lokalsamfunnet og skape jobbmuligheter innen miljøvern og bærekraftige opplevelser for turister.

Viktig samarbeid

Det inngjerdede området som allerede er på plass skal utvides helt ned til kysten for å beskytte viktige områder som Cap Ferrutx og Cap des Freu Nature Reserves. I nye områder som Son Real vil beplantingen også bidra til å oppmuntre til naturlig tilvekst av skog.

LES MER: Mallorcas beste sykkelstier!

– Vi har ikke bare et ansvar, men en forpliktelse til å ivareta det biologiske mangfoldet til glede for framtidige generasjoner, sier Thomas Ellerbeck, som også er styreleder for TUI Care Foundation.

Stiftelsen planlegger å plante fem millioner trær i såkalte TUI Forest-prosjekter over hele verden.

– Slike prosjekter er konkrete eksempler på turismens positive drivkraft, mener Ellerbeck.

LES MER: Da ville vesten lå i Spania!

Myndighetene på Balearene understreker i pressemeldingen betydningen av slike samarbeid mellom private virksomheter og det offentlige.

– Dette prosjektet styrker skogens motstandskraft mot klimaendringer, samtidig som dyrelivet i disse viktige naturområdene ivaretas, sier Joan Simonet Pons. ©