– Vi står i en alvorlig og uforutsigbar situasjon. Det blir stadig vanskeligere for mange norske borgere å komme seg hjem fordi grenser og luftrom stenges, og unntakstilstand og restriksjoner innføres i flere og flere land og det skjer meget raskt. Regjeringen ønsker sterkt å bidra til at nordmenn på reise kommer seg trygt hjem til Norge. Derfor arbeider vi tett sammen med SAS, Norwegian og Widerøe om å bistå norske borgere som er på reise i utlandet tilbake til Norge, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Ta direkte kontakt

Regjeringen har formidlet til flyselskapene Widerøe, Norwegian og SAS at den norske stat påtar seg å dekke flyselskapenes dokumenterbare merkostnader ved å opprettholde enkelte avganger flyselskapene ellers ville innstilt, eller å gjøre strengt nødvendige, ekstraordinære flygninger for å fly nordmenn på reise hjem inntil 31. mars 2020. Det vil gjennomføres en dialog med selskapene om hvilke strekninger dette gjelder, men det vil særlig gjelde de destinasjonene der det nå befinner seg mange nordmenn som er på reise.

Det er mange norske borgere på reise som er i en vanskelig situasjon på grunn av korona-pandemien, og som ønsker seg hjem til Norge.”

Informasjon om flyvninger vil være tilgjengelig på flyselskapenes nettsider. Flyselskapene vil ta normal betaling fra de reisende. Det er også hos flyselskapene at billetter bookes på vanlig måte. Flyselskapene søker å begrense merkostnadene.

– Jeg er takknemlig for det gode samarbeidet med flyselskapene. Det er de som skal administrere dette, og personer som ønsker å reise hjem må ta direkte kontakt med flyselskapene. Vårt felles mål er at mange norske reisende skal få komme hjem og vi ser særskilt på steder der det er mange nordmenn på reise. Jeg vil få takke SAS, Norwegian og Widerøe og deres personell som stiller opp til dugnad, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Stor pågang

Norske borgere på korttidsopphold i utlandet oppfordres til å reise hjem. Med korttidsopphold menes norske borgere som er fast bosatt i Norge og som er på midlertidig reise i utlandet. Fastboende bør følge råd og veiledning fra lokale myndigheter.

– Vi følger nøye med på situasjonen, og vurderer også om det er andre tiltak som kan iverksettes for å legge til rette for at norske borgere kan komme seg hjem. Mine nordiske kolleger og jeg er enige om å samarbeide tett for å hjelpe nordiske statsborgere. Vi jobber også sammen med EUs samordnings-mekanisme for sivile kriser med å se på fellesløsninger som kan bistå reisende i ekstraordinære situasjoner, der det ikke er mulig å få norske borgere hjem. Vi samarbeider også med mange andre lands myndigheter for at flytrafikk kan opprettholdes, og å sikre landingstillatelse og transitt, sier utenriksministeren.

Det er mange norske borgere på reise som er i en vanskelig situasjon på grunn av korona-pandemien, og som ønsker seg hjem til Norge. Vi søker å hjelpe så mange som mulig av disse, men må forholde oss til at smittevernhensyn legger stadig sterkere restriksjoner på inn- og utreise av svært mange land.

Utenriksdepartementet har svært stor pågang fra reisende og nordmenn i utlandet. UD har oppbemannet sitt operative senter. De siste tre dagene har UDs operative senter mottatt over 5500 henvendelser. De som tar kontakt får veiledning og råd om hvordan de skal forholde seg i denne krevende situasjonen. Informasjon til reisende er også lagt ut på regjeringen.no/korona, og denne informasjonen oppdateres fortløpende. BM