Bak står det svenske eiendomsselskapet Atrium Ljungberg. De første bygningene skal etter planen stå ferdig innen utgangen av 2027.

I Norge er det bygget flere hoteller i tre. Det siste av dem, som er under oppføring i Bodø, skal åpnes i forkant av byens feiring som europeisk kulturby neste år.

Men dette tar bruken av tre i bygninger et skritt videre.

Stockholm Wood City skal dekke et område på 60 dekar, og vil tilby 7000 kontorplasser og 2000 boliger i Sickla, sør i Stockholm. Prosjektet vil ifølge en pressemelding «skape en dynamisk, urban setting med en miks av kontorlokaler, boliger, restauranter og butikker».

Fordi byggenæringen bidrar med om lag 40 prosent av verdens CO₂-utslipp, spiller bransjen en viktig rolle i det grønne skiftet. Utbyggerne mener dette prosjektet viser potensialet som ligger i fornybare byggematerialer. Å bygge med tre vil kunne redusere klimapåvirkningen i nybygg med opptil 50 prosent, samtidig som byggetiden reduseres betraktelig. ©