Det er en sterkt ambisjon i et land der røyking fortsatt er utbredt.

Ingen prisøkning

Et av grepene er å utvide et forbudet mot røyking til også å gjelde uteområder, inkludert overbygde terrasser. Myndighetene håper dette vil begrense tobakkssalget, slik at landet kan nå målet med en tobakksfri generasjon innen 2040.

– Dette gjør vi for å beskytte morgendagens voksne, sa helseminister Manuel Pizarro på en pressekonferanse torsdag, gjengitt av avisen The Guardian.

LES MER: En sang om Lisboa!

Enkelte næringslivsgrupper mener tiltakene er for harde og diskriminerende, noe Pizarro avfeier.

Portugal opererer med noen av de laveste tobakksprisene i Europa. Én pakke sigaretter kost rundt 55 kroner. Den blir trolig ikke øket, fordi myndighetene mener det bare vil oppmuntre til smugling og svartebørssalg.

Slutt på barsalg

Blir det godkjent av parlamentet vil røyking ved siden av offentlige bygninger bli forbudt fra 23. oktober. Det gjelder for eksempel skoler, universiteter, sykehus eller idrettsarenaer, restauranter, barer og kaffebarer.

Restauranter, barer og nattklubber med spesielle røykeområder og tilstrekkelig isolasjon får beholde disse fram til 2030.

Fra 2025 er det kun tobakksforretninger og butikker på flyplasser som får til å selge sigaretter og andre tobakksprodukter. Automater blir forbudt, og heller ikke barer, restauranter og bensinstasjoner får lenger lov til å selge tobakk. ©