Samferdselsdepartementet utvider nemlig subsidie-ordningen til å inkludere et redusert tilbud på Stokmarknes lufthavn (Skagen).  Her starter flyvningene fra 8. mai.

Dette er i utgangspunktet en kommersiell rute som på grunn av fall i etterspørselen foreløpig ikke har trafikkgrunnlag til å drives med overskudd uten statlig hjelp.

Widerøe starter flyvninger på denne ruten allerede 8. mai.

Staten betaler et mellomlegg på flere av Widerøes ruter der det kommersielle grunnlaget er for tynt, men der myndighetene mener det er formålstjenlig for fellesskapet å opprettholde trafikk.

Ytterligere justeringer kan bli nødvendig på bakgrunn av nye avstands-regler ombord og endringer i markedssituasjonen.

Etterspørsel etter flyreiser har falt dramatisk under Corona-pandemien. Likevel har Widerøe i samråd med Samferdselsdepartementet kommet frem til et minimums-tilbud på anbudsruter som ifølge en pressemelding fra Widerøe «sikrer kritisk infrastruktur og samfunnsikkerhet».

Øvrige lufthavner som igjen blir trafikkert fra 1. juni er Vardø, Berlevåg, Sørkjosen, Svolvær, Mo i Rana, Mosjøen, Førde og Sandane.

Det jobbes også med å få på plass ruteprogram for juli.

Flyselskapet sier videre at ytterligere justeringer kan bli nødvendig på bakgrunn av nye avstands-regler ombord og endringer i markedssituasjonen.

Sjekk for øvrig Widerøes hjemmesider for mer utfyllende informasjon. ©