Det skjer etter en ny avtale Hurtigruten ble enig med Samferdselsdepartementet om.

– Gjennom konstruktive forhandlinger med leverandørene er det nå klart at Hurtigruten vil seile fem skip på strekningen Bergen-Kirkenes i første kvartal 2021, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding, som i den samme pressemeldingen sier han er glad for endelig å kunne presentere positive nyheter for kystruten.

På grunn av Corona-situasjonen og reiserestriksjoner har Hurtigruten måttet nedskalere virksomheten sin kraftig. Siden oktober har de hatt to skip i trafikk som har seilt mellom Bodø og Kirkenes.

Gjennom den nye tilleggsavtalen vil statens vederlag til Hurtigruten øke med 14,1 millioner kroner til 67,6 millioner kroner per måned i første kvartal mot at selskapet øker fra to til fem skip i drift.

Ifølge Hurtigruten vil alle de 34 havnene langs ruten mellom Bergen og Kirkenes få anløp omtrent annenhver dag.

– En utrolig god nyhet for hele kysten, for lokalpassasjerer og godskunder, og ikke minst for flere hundre sjøfolk som har gått i uvisshet hjemme, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten Group i den samme pressemeldingen.

Det er foreløpig ikke klart hvilke skip Hurtigruten vil seile med fra januar.

Også Havila Kystruten har signert en avtale om å seile på kystruten fra 2021. De har fremdeles skip under bygging, og på grunn av coronaforsinkelser har ikke skipene blitt klare i tide. Dermed seiler ikke Havila langs kysten i første kvartal.

Vederlaget til Havila halveres dermed i første kvartal 2021.

Samferdselsdepartementet skriver at de vil fortsette dialogen med aktørene fremover og kommer tilbake til kystrutedriften for perioden etter mars 2021. ©