Undersøkelsen Ipsos har gjort for Gjensidige Forsikring viser at reiselysten er stor. Halvparten av deltakerne i undersøkelsen oppgir at å dra på ferie til utlandet er det de de har savnet mest under pandemien er. 

Likevel tyder mye på at de fleste av oss tar ferien her på berget.

Stor variasjon

Savnet etter utenlandsferie fordeler seg nokså likt mellom kjønnene. Rundt 50 prosent av de mannlige og kvinnelige deltakerne setter dette på topp.

Det å være sammen med venner og familie kommer hakk hæl på listen, med henholdsvis 41 og 42 prosent. Bare 24 prosent av de under 30 år gleder seg til å bruke mer tid til familie, mens 60 prosent av dem over 60 år gjør det samme. 

For den eldste aldersgruppen er muligheten til å være sammen med familie det som flest gleder seg til.

– Resultatet speiler antakelig at sosial distansering har gitt veldig ulike utslag for ulike aldersgrupper, sier kommunikasjonssjef Marie Brudevold i Gjensidige i en pressemelding.

– Mange unge har antakelig fått mer enn nok tid sammen med nær familie det siste året, mens mange eldre har vært isolert fra barn og barnebarn.

Nesten 40 prosent av deltakerne svarer at de gleder seg til å gå på kafé og restaurant, men variasjonen mellom ulike grupper stor også på dette området. Det er klart flere kvinner enn menn som gleder seg til å spise og drikke ute. Andelen er størst blant dem mellom 40 og 60 år, og lavest blant dem under 30.

Sverige mest populært

Samtidig planlegger få nordmenn å ta sommerferiene i utlandet denne sommeren. For de aller fleste blir den i Norge, viser tall fra arbeidsgiver-organisasjonen Virke.

Blant dem som nå planlegger sommerferie, svarer bare ti prosent at de sannsynligvis tilbringer sommerferien i utlandet.

Med færre restriksjoner øker imidlertid interessen for reisemål bortenfor Norges grenser. Dersom norske myndigheter ikke fraråder reising i Norge eller i utlandet, svarer 22 prosent av dem som planlegger sommerferie at de sannsynligvis tilbringer sommerferien i utlandet.

I alt 60 prosent av de 1529 personene som deltok i undersøkelsen mener at reiseaktiviteten i sommerferien påvirkes av coronasituasjonen.

Sverige (34 prosent), Danmark (28 prosent) og Spania (23 prosent) er destinasjonene i utlandet med størst oppslutning blant dem som planlegger sommerferie og vil tilbringe den i utlandet.

Det er flere forhold ved coronapandemien som påvirker sannsynligheten for å bestille reise til utlandet: Å selv være vaksinert (63 prosent), lav smitte i destinasjonslandet (62 prosent) og gode avbestillings-muligheter (61 prosent) er forholdene som flest mener vil øke sannsynligheten for å bestille reise til utlandet i år. ©