Det er Luftfartstilsynet som melder om boten, som skyldes at det fremdeles gjenstår for stor restanse på refusjonskrav til SAS. Tvangsmulkten er utstedt basert på status per 1. desember. Det vil i januar igjen tas stilling til om flyselskapet har oppnådd tilstrekkelig med behandlede saker på utestående refusjoner, heter det i en pressemelding fra tilsynet.

Norwegian oppfyller heller ikke i tilstrekkelig grad flypassasjer-forordningen, men på grunn av rekonstruksjons-prosessen som flyselskapet er inne i kan tilsynet foreløpig ikke fatte noe vedtak.

Tusenvis av flypassasjerer har ventet over et halvt år på refusjon for kansellerte reiser, og Luftfartstilsynet varslet tidligere i høst at flyselskaper med for mange ubehandlede refusjonskrav kunne få tvangsmulkt. ©