SAS søker frisk kapital som kan redde selskapet. Det kan resultere i mulige endringer i eierforholdene, ifølge flyanalytikeren Jacob Pedersen i Sydbank.

Til tross for nye lån og krisestøtte fra den svenske og danske stat har hele flyselskapets egenkapital, som var på 5,4 milliarder kroner i oktober, forduftet. Resultatet før skatt i første kvartal i år endte på minus 3,8 milliarder kroner.

SAS’ konsernsjef Rickard Gustafson mener selskapet ikke bare trenger lån for å overleve krisen, men har også behov for en rekapitalisering av selskapet. I klartekst betyr det at eierne må inn med friske penger.

Gustafson bekrefter at SAS er i samtaler med de største eierne, som er den svenske og danske stat. De eier cirka 15 prosent hver. Nå flagger Sydbanks flyanalytiker Jacob Pedersen at krisen i SAS kan føre til en dansk-svensk endring i eierforholdene.

Han tror kapitalbehovet på syv milliarder krone gjør at SAS ser til Danmark og Sverige for hjelp.

En måte å få inn penger på er å selge aksjer. Norge solgte i 2018 sine aksjer, og ifølge Pedersen har den svenske regjeringen vært på lignende tanker.

– Svenskene har for en tid tilbake indikert at de ikke er langsiktige investorer i SAS, sier han, som kan bety at de vil selge seg ut.

Den danske regjeringen har på sin side flagget interesse for å øke sin kontroll over selskapet, noe som nå kan skje. ©