Å lære seg et nytt språk er en berikelse – på flere måter. Slik kan du kommunisere bedre med millioner av mennesker på deres morsmål, og lese bøker, aviser og blader.

I tillegg stimulerer du hjernen – en viktig bi-effekt som er vel verdt å ta med i regnestykket.

Det latinske alfabetet 

Hvor mye tid bruker du på å bli flytende i et annet språk? Det avhenger av språket, ifølge

Foreign Service Institute (FSI), som er en del av det amerikanske utenriksdepartementet. De har ansvar for å utdanne diplomater, og ifølge økonomi-tidsskriftet The Economist deler de verdens mest populære språk inn i fire kategorier basert på antall uker det tar å oppnå generelle ferdigheter.

Norsk, dansk, nederlandsk, svensk, spansk, italiensk, portugisisk og rumensk tar det i gjennomsnitt 24 uker eller rundt 600 timer å lære, mens fransk tar 30 uker. 

Dette er språkene som FSI anser som «lik engelsk», da de alle bruker det latinske alfabetet i forskjellige former.

Den andre kategorien inkluderer tysk, swahili og indonesisk, som tar 36 uker, 900 klassetimer – eller 25 timer per uke.

Full kontroll?

The Economist påpeker at de fleste europeiske språk har sin opprinnelse fra proto-indoeuropeisk. Det betyr at enkelte ord har samme rot.

I den tredje kategorien er «språkene med betydelige språklige og/eller kulturelle forskjeller fra engelsk». Disse inkluderer bengalsk, gresk, tyrkisk, islandsk og thailandsk. De tar det omtrent 44 uker eller 1100 timer å lære.

Arabisk, kinesisk kantonesisk, kinesisk mandarin, japansk og koreansk er de eneste språkene oppført i den fjerde kategorien av språk. De er eksepsjonelt vanskelige for europere å lære.

Her vil du ifølge FSI bruke omtrent 88 uker i gjennomsnitt for å lære hver av disse. Disse språkene skiller seg fra engelsk i skrift, setningsstruktur, syntaks og mer.

FSIs skala  definerer generell ferdighet som å ha full kontroll over grunnleggende grammatikk, uttrykke meninger, lage passende kulturelle referanser og ha et bredt vokabular. ©