Det er nemlig det høyeste antall reiser som er målt i reiseundersøkelsen for et 2. kvartal, ifølge SSB.

Mye innenriks

Nordmen ser i hvert fall ut til å endelig være ferdig med pandemien.

– Svak krone, prisvekst og høyere rentenivå ser ikke ut til å ha lagt noen demper på nordmenns reiselyst i årets 2. kvartal, sier seniorrådgiver Kristin Aasestad i Statistisk sentralbyrå i en kommentar.

Mye tyder likevel på et reisemønster preget av pandemien, da vi reiste mer i Norge enn tidigere. Tall fra undersøkelsen viser at 5,7 millioner av reisene var i eget land, mens to millioner reiser til utlandet i løpet av april, mai og juni i år. 

Økte utgifter

Tallene er de høyeste som er målt for et andre kvartal i undersøkelsen, og det er økningen i Norges-reiser som bidrar mest til veksten.

Tallene viser også at utgiftene ved reise økte. I 2. kvartal brukte nordmenn 47 milliarder kroner, en økning på 4,7 milliarder kroner fra samme kvartal i fjor.

Aasestad sier veksten bør sees i lys av den høye prisveksten både hjemme og ute.

– Det er verdt å merke seg at mens antall reiser økte med 2,3 prosent, økte utgiftene til reiser med 11,2 prosent fra 2. kvartal i fjor til år, sier Aasestad. ©