Vagabond ble etablert av den profilerte reiselivsmannen Helge Baardseth i 1994. Sammen med Anders Wyller (redaktør 2004-2016) utviklet de et blad som henvendte seg til det navnet henspeiler til – «den individuelt reisende» bortenfor charter-turismen.

BOKHANDLER: Mangeårig reiseekspert Helge Baardseth driver i dag et lite antikvariat i sørlandsbyen Tvedestrand. (Foto: Bjørn Moholdt)

Deres «uavhengige reisejournalistikk» var lenge en suksess-oppskrift. I en periode var det også Norges største i trykte eksemplarer og lesertall.

Fordi det er gøy

Den digitale utviklingen i bladverdenen innhentet etter hvert det som også var Norges første i sitt slag. Redaksjonelt har bladet endret seg med leserne, og deres reisevaner og preferanser. I tillegg flommer nettet over av reiseinformasjon. Likevel har Vagabond holdt stand, inntil nå. De siste eierne, Kjell Erik O. Lien og ektefellen Margrethe Ollendorff Lien – som også driver reisebutikken Nomaden (som tidligere nevnte Baardseth også startet) – fant ut at øyeblikket var nå. Corona-situasjonen bidro trolig også til salget av bladet.

Den nye eieren beroliger i første omgang Vagabonds lesere, og lover å beholde merkevaren og det innholdet den sto for.

– Vi har jo en tanke om at det Vagabond så fint har levert i alle disse årene er noe vi ønsker å videreføre i våre flater, sier daglig leder, ansvarlig redaktør og hovedeier av Magasinet Reiselyst, Torild Moland, til Way2Go.

Per i dag er Reiselyst Norges største reisemagasin, uten at det gjør det til en pengemaskin, forsikrer Moland.

– Vi gjør jo dette fordi det er gøy, og fordi vi ser et marked for denne typen journalistikk, sier hun.

Selskapet har som eneste bladhus i sitt slag i Skandinavia fire heltids-ansatte reisejournalister, som ikke bare leverer til sin egen publikasjon. Selskapet selger reiseinnhold til flere andre magasiner og aviser. Det utgjør en viktig del av forretningsmodellen.

Reiselysts eierselskap Zine Travel eier for øvrig Travelstock AS, en ny webbasert salgskanal av reiseartikler og -bilder etter modell av det internasjonalt kjente web-bildebyrået iStock.

Mange konkurrenter

EIER: Torild Moland er nå den uoffisielle dronningen av norske reisemagasiner.

Vagabonds videre skjebne som magasin er noe uklar.

– Vi ser på ulike løsninger, sier Moland, som rundt 2012 kjøpte opp restene av det som i noen år var Norges største reisemagasin, Reiser&ferie.

Trolig blir det en inkorporering av innholdet i hovedmagasinet Reisemagasinet Reiselyst. En annen mulighet er såkalt bundling. Det vil si at de to bladene går ut til abonnentene sammen.

– Det blir trolig enklere å videreføre merkevaren på nett, mener Moland, som på nåværende tidspunkt og så tidlig i prosessen ikke ønsker å konkludere.

De redaksjonelt ansatte og engasjerte i Vagabond – ansvarlig redaktør Julie Luneborg, redaksjonssjef Anders Wyller og Helge Baardseth – er blitt enige med Moland om å ikke være med videre.

Det reisemagasinet som står igjen utenom Reiselyst er Reis, som var tuftet på en svensk modell og som i dag er på norske hender. Coronaen har imidlertid ført til at bladet per i dag kun kommer ut i en digital versjon.

På spørsmålet om Reiselyst nå beveger seg inn i monopol-situasjon henviser Moland til at nesten alle blader og magasiner i dag lager reisesaker.

– De er også våre konkurrenter, konkluderer hun. ©