Corona-pandemien er ferd med å legge en hel bransje øde. Selv om flere fortsatt har penger til å holde driften i gang vil mangelen på reisegarantier op et eller annet tidspunkt sette en effektiv stopper for dem.

Ingen garanti

Alle pakkereise-aktører som setter sammen turer med eksempelvis hotell og fly er pålagt å være med i Reisegarantifondet. Medlemmene her må stille garanti for å sikre at kundene får pengene tilbake om reiser av ulike årsaker blir kansellert, inkludert konkurs.

«De statlige lånene er ikke nok, og nå nektes de reisegarantier. Slik sett har da myndighetene bare utsatt det uunngåelige.»

De fleste pakkereise-arrangørene skaffer disse garantiene gjennom en tredjepart, som svenske Nordic Guarantee. På grunn av pandemien og den svært vanskelige økonomiske situasjonen ble garantiene sagt opp, og bare syv av de 63 av de norske som tidligere var sikret gjennom Nordic Guarantee har klart å skaffe nye.

For hundrevis av andre, også dem som skaffer garantier gjennom andre, spøker det for videre drift. Uten reisegaranti, ingen turoperasjon. For ikke lenge siden kastet sykkeltur-operatøren Merlot inn i håndkleet (les mer om det HER), og nå kan en av det selskapets konkurrenter være nødt til å «pakke sammen».

– Uten en ny garanti har vi ikke annet valgt, sier daglig leder i Oliven Reiser Thomas Solbakken til Dagens Næringsliv.

Det skyldes i hovedsak at selskapet nå nektes garantier av banker og forsikringsselskaper, som også stiller slike. Og Oliven er ikke alene. Over hundre pakkereise-selskaper er allerede borte. Da Coronaen slo inn over landet og verden var det 895 medlemmer av Reisegarantifondet. I skrivende stund er det 788. Og ifølge fondet skyldes ikke det primært konkurser – per oktober gjaldt det «bare» 11 pakkereiseselskaper – men at selskapene rett og slett har kastet inn håndkleet.

– Å skaffe seg en ny garanti tar tid, og det er relativt få (og etter hvert stadig dyrere) tilbydere, sier daglig leder i Reisegarantifondet, Aki Johannes Viitala, til DN.

Inntil videre har kompensasjons-ordningen fra regjeringen holdt mange i live, men den samme instansen har sagt at de ikke kommer til å gå inn med den type garantier Reisegarantifondet krever.

Umulig situasjon

Det er de selskapene med størst kapitalreserve som vil leve lengst, men deres «kister» er ikke utømmelige, som Viitala sier.

– Det vil komme flere konkurser, understreker han, og bekrefter at fondet har vært i kontakt med næringsminister Iselin Nybø – uten hell.

Flere forsikrings-selskaper og banker som tidligere også utstedte slike garantier sier de ikke har muligheten til å gjøre det nå. Det utgjør for høy risiko, ikke minst fordi de fleste av dem ikke kan stille garantier

Den enkleste utgangen for mange nå er rett og slett å legge ned, eller stille all virksomhet i bero. Uten virksomhet, ingen reiser, og dermed heller ingen reisegaranti. Mange av operatørene har allerede svidd av millioner for å kunne refundere forhånds-betalte reiser. I sommer fikk de også hjelp av myndighetene, i form av lån og rene tilskudd. Selskapene skulle få inntil 80 prosent av det de er nødt til å refundere kundene som tilskudd – med et øvre tak på vel åtte millioner kroner per selskap.

Dette hjalp bare et stykke på vei, og noen – som Oliven – fikk «en brøkdel av det vi ble forespeilet i tilskudd», ifølge Solbakken. I tillegg er vilkårene knyttet til lånene relativt tøffe.

Når alt kommer til alt kan de fleste pakkereise-selskapene være i en umulig situasjon, som uansett kommer til å sende dem over kanten. De statlige lånene er ikke nok, og nå nektes de reisegarantier. Slik sett har da myndighetene bare utsatt det uunngåelige.

– Mange selskaper i påvente av å få utbetalt tilskudd tok opp statsgaranterte lån, deretter snudde regjeringen. Selskapene får nå maksimalt halvparten av det de ble forespeilet, og nå er det disse lånene som gjør at mange selskaper på grunn av svakere egenkapital ikke får noen til å stille garanti, sier leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv, til DN. ©

Reisegarantifondet

En stiftelse som administrerer reisegarantiordningen i Norge. Formålet er å sikre at forbrukere som har kjøpt en pakketur av fondets medlemmer ikke skal lide økonomisk tap og/eller bli strandet på reisemålet hvis firmaet som har solgt pakketuren går konkurs.

Det betyr at foretaket/selskapet skal stille reisegaranti og betale årsgebyr til både Reisegarantifondet og Klagenemnda for pakkereiser.

For alle som skal drive med pakkereisevirksomhet er medlemskap i Reisegarantifondet pålagt av pakkereiseloven, og tilhørende forskrift. Det betyr at foretaket/selskapet skal stille reisegaranti og betale årsgebyr til både Reisegarantifondet og Klagenemnda for pakkereiser.