Første versjon av «passet» er klart. Foreløpig foreligger det ikke full oversikt over hva et Corona-sertifikat skal kunne brukes til, men Solberg & co åpner for at det kan brukes blant annet til arrangementer.

Mange spørsmål

Det sendes nå inn et lovforslag på høring for å legge til rette for mer utstrakt bruk av coronasertifikat. 

En fullstendig liste over alt et slikt sertifikat kan brukes til, er foreløpig ikke klart.

– Vi er enige med rådene vi har fått fra helsemyndighetene om at coronasertifikat kan brukes for å ha større offentlige arrangementer, cruise og pakkereiser, sier statsminister Erna Solberg (H).

Ifølge henne har regjeringen enda større ambisjoner for bruken. 

– Vi vil for eksempel også vurdere om sertifikatet kan brukes lokalt der det er strengere regler enn de nasjonale. Det er mange spørsmål som må avklares før vi endelig konkluderer, sier hun.

Et coronasertifikat skal på en sikker måte kunne dokumentere navn og fødselsdato om du har fått vaksine, om du nylig har fått en negativ test og om du er immun etter å ha hatt Corona. 

Åpner før EU-pass

– Sertifikatet vil kunne brukes til å åpne samfunnet mer og tidligere, opplyste Solberg på en pressekonferanse onsdag.

Den første versjonen av sertifikatet er nå klar, men vil bli videreutviklet for å bli sikrere, bedre og kunne brukes til mer. Arbeidet går langs to hovedakser: Den ene er de tekniske løsningene, og den andre er hvordan man skal bruke det i praksis og vurderinger rundt det.

Debatten går fortsatt i EU om hvordan et coronapass skal brukes, for eksempel om man vil kunne unngå karantene ved innreise til ulike europeiske land. Så lenge det ikke er vedtatt hvilke regler som gjelder i Europa, vil det begrense også et norsk coronapass i utlandet i en tid framover. 

Ifølge planene vil en fullverdig versjon i tråd med EUs regelverk være klart sent i juni.

Solberg sier at regjeringen vurderer bruk av coronasertifikater for reising i EU før den felles europeiske løsningen er på plass. Dermed kan nordmenn trolig reise til steder i Europa allerede tidligere i juni. ©