TTT Tricks tips & tech

Dette er landet med flest øyer i verden

NO

Vår nærmeste nabo «vinner» med klar margin over Norge og Finland i konkurransen om hvem som har flest øyer i verden.

Årsaken til at nettopp dette landet suverent topper listen skyldes helt spesielle geologiske forutsetninger.

Norge nummer to

Landet med flest innsjøer i verden er Canada, med rundt 879 000. Ikke uventet er landet med flest trær Russland, hvor rundt 45 prosent av den totale landmassen regnes som skog.

TOPPER: Sverige er øverst på pallen i antallet øyer.

For mange er det trolige overraskende at av alle land i verden er det ikke Hellas, Indonesia eller Canada, men Sverige som kan skilte med flest øyer. Og landet vinner med stor margin (mange er kanskje klar over at Stockholm er bygget over en 14-øyers skjærgård med mer enn 50 broer).

I hele Sverige er det ifølge den tysk statistikk-leverandøren Statista hele 221 800 for det meste ubebodde øyer.

Dette tallet inkluderer øyer så små som 25 kvadratmeter. 

Norge på andreplass har anslagsvis 239 000 øyer, mens Finland på «tredjeplass» ligger et godt stykke bak, med rundt 179 000, ifølge Statista.

Steg opp

De tre landene er en del av Norden, som også inkluderer Island og Danmark. Det kanskje åpenbare spørsmål i den forbindelse er hvorfor denne delen av verden har så mange øyer.

– Det skyldes en spesiell nyere fortid, geologisk sett, sier forskningsdirektør Karin Sigloch ved det franske nasjonale senteret for vitenskapelig forskning (CNRS). 

– De siste vel to og an halv millioner år har jorden har det vært periodiske istider på den nordlige halvkule, noe som bidro til «fremveksten» av øygrupper, forklarer hun. 

Istider er ikke bare en lengre periode med en bestemt temperatur. Innenfor store istider eksisterer mindre istider, kjent som «glacialer», og varmere perioder, kalt «interglasialer». 

Kort fortalt sørget tykk is for å holde jordmassen nede, men når isen smeltet steg landmassen frem som øyer.

Stiger litt i året

For i ikke-glasiale perioder er det globale havnivået mye høyere enn under en istid. Årsaken til dette er enkel: Når isbreer smelter, renner vannet ut i havet og øker havnivået. Noen ganger er effektene drastiske. For under siste istid for omtrent 20 000 år siden var havnivået rundt 120 meter under dagens nivå, ifølge US Geological Survey.

Da mesteparten av denne isen til slutt smeltet, ble store landområder oversvømmet, «med bare tilfeldige høydepunktene stikkende opp som øyer», forklarer Sigloch.

Øyene i Skandinavia er med andre ord ikke øyer i geologiske termer.

– De er like kontinentale som fastlandet, de bare stikker opp av havet. 

Og noen av disse «øyene» fortsetter å stige opp av havet.

Den finske øya Raippaluoto i den nordlige delen av Østersjøen, som er Finlands eneste naturarvsted på UNESCOs verdensarvliste – «stiger» litt hvert år. Årlig vokser den med rundt 400 kvadratmeter. ©

Updated 28/12/2023