I første omgang blir det en testordning. Målet med inngangspengene på fem euro er ifølge bymyndighetene ikke å tjene penger. De vil i første omgang kun dekke administrasjonskostnadene til prøveordningen.

LES MER: Derfor tar de inngangspenger!

Avgiften skal ikke kreves hver dag, men over 30 dager, hovedsakelig i helger på våren og sommeren når antallet turister er spesielt høyt.

En del av bakgrunnen for ordningen er at Unesco nylig anbefalte å sette Venezia på listen over truede verdensarvesteder som følge av masseturismen.

– Å regulere turiststrømmen i bestemte perioder er nødvendig, men det innebærer ikke å stenge byen, understreker ordfører Luigi Brugnaro i en uttalelse.

– Venezia vil alltid være åpen for alle, bedyrer han.

LES MER: Eventyrenes by!

Rundt fire av fem turister i Venezia er på dagstur. Myndighetene håper avgiften vil bedre livskvaliteten både for turister som overnatter, og for de stadig færre fastboende i byen. Innbyggertallet har falt fra 110 000 til rundt 50 000 på drøyt 50 år. ©