Planen er ambisiøs, men ingen umulighet, mener Hidalgo. Pandemien har også vist hva redusert biltrafikk kan medføre av positive effekter. Som mindre forurensning, og bedre forhold fotgjengere og syklister.

Få tillatelser

Frankrike gjenåpner sine grenser for turister 9. juni, og det var i den forbindelse planene ble lansert. Kampanjen for å redusere bilbruken i sentrum er for øvrig pågående, men en plan for et generelt forbud mot bilbruk i sentrum er ny – og radikal.

I følge nettstedet Bloomberg er ideen å opprette en sone som dekker det meste av Paris’ kjerne og rett og slett forby gjennomkjøring her. Dette alene vil ifølge beregninger eliminere 55 prosent av den totale trafikken – mer enn 100 000 biler som i snitt passerer gjennom denne sonen per dag, hevder byens tjenestemenn. 

De eneste kjøretøyene som blir tillatt i sonen, vil være for beboere (inkludert kortvarige hotellgjester), personer med funksjonshemninger og kjøretøy som brukes i offentlig transport, til leveranser eller tjenester.

Disse endringene håper borgermester Hidalgo skal bidra til å redusere støy og forurensning i området, samt til å bekjemper klimaendringene og skape mer plass for trær, samt fotgjengere og syklister.

Utvides ytterligere?

Planen er ett skritt videre i Hidalgo-administrasjonens mangeårige innsats for å redusere bilbruken i Paris. I følge Bloomberg har Paris allerede utestengt dieselbiler fra byens hovedveier, langs fotgjenger-sonene ved Seine-kaien, redusert adgang for kjøretøy i flere store gater og utvidet grøntområder og fortau i områder som tidligere var reservert for bilkjøring og parkering.

Gjennom pandemien har Hidalgo også benyttet muligheten til å stenge ned flere kjørefelt og legge til rette for en rekke sykkelstier. 

Når byen gradvis åpnes igjen og folk returnerer til arbeidsplassene sine håper Hidalgo å hindre at sentrum av Paris blir kvelt av biler igjen.

Sonene som dekkes av Hidalgos plan omfatter for tiden ca. 5,4 kvadratkilometer. Innbyggerne i Paris blir nå bedt om å si sin mening gjennom et elektronisk skjema. Her legges det også til rette for støtte om ytterligere utvidelse av sonen. ©