Pandemien bidro i stor grad til et oppsving for selskapet. I stedet for å booke på hotell valgte mange reisende Airbnb for redusere kontakten med fremmede. Mange av disse igjen har valgt å fortsatt bruke delings-plattformen, som nå altså gir seg utslag på selskapets bunnlinje.

Ny rekord

Inntektsveksten de tre første månedene skyldes i stor grad også at reiselysten er tilbake, samtidig som de reisende snur på krona. Da er det nærliggende å bruke Airbnb, særlig på steder der hotellprisene er høye.

Kvartalsrapporten viser at omsetningen vokste med hele 20 prosent,  til rundt 19 milliarder kroner, som overgikk økonomenes estimater. Airbnb melder at antallet bookete netter og opplevelser på plattformen nådde var 120 millioner siste kvartal.

Det er ny rekord.

– Flere gjester enn noen gang bruker Airbnb, sier administrerende direktør Brian Chesky i en kommentar til tallene. 

LES MER: Tilbake til røttene!

– Og dette skjer til tross for fortsatt makroøkonomisk usikkerhet.

I  løpet av kvartalet opplevde Airbnb at gjester booket turer lenger tid i forveien, understreker han.

Bruker penger

Det er ifølge Chesky særlig grunn for selskapet å glede seg over utviklingen i Asia og stillhavsområdet. Der har økningen i antallet bookinger vært på 40 prosent fra år til år.

Brutto bestillingsverdi og inntekts-grunnlag har rett og slett doblet seg siden før pandemien. Det gir seg utslag i et resultat på bunnlinjen tilsvarende 1,24 milliarder kroner. I samme periode i fjor opplevde Airbnb et nettotap.

Tross et solid inntektstopp falt Airbnb-aksjen med ti prosent da selskapet annonserte svakere utsikter for inneværende kvartal enn det mange analytikere hadde forventet. I tillegg skal plattformen bruke adskillig midler på markedsføring i flere land rundt i verden i tiden som kommer, noe som vil tære økonomisk på selskapet. ©
Kilder: AP, CNN