Det er særlig effekten for distrikts-Norge som bekymrer partiene Frp, Ap, og Sp. 

Vasler kamp

Da coronakrisen slo inn over landet vedtok Stortinget flere avgiftslettelser. Blant disse flypassasjeravgiften, som ble  opphevet for perioden mellom 1. januar og 31. oktober. Avgiftssatsen for moms ble satt ned fra 12  til seks prosent i perioden mellom 1. april og 31. oktober.

«– Det er innbyggerne og næringslivet i distriktene som må ta de største konsekvensene dersom luftfarten bukker under før vi kommer igjennom krisen.»

Mandag bekreftet regjeringen at de ikke vil forlenge disse tiltakene, noe som ikke minst har fått Frp til å reagere. Partiets finanspolitiker og stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad understreker at flybransjen trenger all hjelp den kan få.

– Bransjen ligger nå med nær brukket rygg – alt som kan være med på å avhjelpe situasjonen ville vært klokt, og en gjeninnføring av flypassasjeravgiften avhjelper ikke, sier han til NTB.

Han fortstår heller ikke hvorfor den lave merverdiavgiftssatsen foreslås hevet tilbake fra seks til 12 prosent.

– Den omfatter blant annet persontransport, overnatting, museer og fornøyelsesparker. Dette er også en bransje som sliter, og det blir selvsagt ikke enklere med dette, sier Bjørnstad.

Han varsler kamp om skatte- og avgiftslettelser når regjeringens siste krisepakke skal behandles i Stortinget og i forhandlingene om statsbudsjettet.

Lite målrettet

Sp og Ap stiller seg bak kritikken fra Frp. De mener at endringen vil ramme distriktene spesielt hardt.

– Det er innbyggerne og næringslivet i distriktene som må ta de største konsekvensene dersom luftfarten bukker under før vi kommer igjennom krisen, sier transportpolitisk talsperson i Ap, Sverre Myrli, i en pressemelding.

Sp er også bekymret hva et svekket flytilbud på sikt kan bety for Distrikts-Norge.

– For mange lokalsamfunn er flytilbudet minst like viktig som busstilbudet er i de større byene. Flytilbudet binder Norge sammen, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum i en pressemelding.

– Dette er både et uakseptabelt angrep på norske arbeidsplasser og et alvorlig sentraliseringsgrep mot landet vårt, legger han til.

I forslaget til krisepakke til reiselivet på rund én milliard kroner, som ble lagt fram mandag, påpeker regjeringen at flyselskapenes utfordringer i hovedsak skyldes manglende inntekter og svak likviditet.

– Å oppheve avgiften i ytterligere en periode vil være et lite målrettet tiltak for å avhjelpe flyselskapenes vanskeligheter. Avgiften betales per passasjer som flyr, skriver regjeringen.

Når det gjelder kuttet i den lave merverdisatsen, skriver regjeringen at også den er lite målrettet for å støtte virksomheter med økonomiske problemer på grunn av Corona-pandemien. Den lave satsen gjelder for persontransport, overnatting, allmennkringkasting, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement. ©