Hvert tredje år revurderer EU-kommisjonen prisen på visumet som enkelte reisende må skaffe for å få tilgang til de 27 Schengen-landene. Med visum i hånden kan besøkende oppholde seg i opptil 90 dager i disse landene.

Økning til våren?

Visumet kreves blant annet for reisende fra land som Kina og India samt Sør-Amerika, Pakistan og Sri Lanka, men er derimot ikke nødvendig for briter, kanadiere, amerikanere eller australiere. De har en egen avtale med EU.

Som medlem av Schengen er heller ikke nordmenn omfattet av visum-reglene.

Ifølge EU-kommisjonen er det blant annet økende inflasjon som har ført til ønsket om å heve visumprisene. Forslaget om en prisøkning er på offentlig høring frem til 1. mars. Etter det kan endringen skje ganske raskt.

Dersom forslaget blir vedtatt i sin nåværende form, vil det bety at prisen heves med 12,5 prosent, ifølge Euronews Travel. Det vil tilsvare en økning fra vel 800 kroner til oppunder tusen kroner for voksne, mens et visum for barn i fremtiden vil koste cirka 500 kroner i stedet for dagens 450 kroner.

Flere medlemmer

Det foreslås også å heve prisen for de landene som ikke antas å gjøre nok for å hindre gjeninntreden av personer som tidligere er utvist fra medlemsland.

Denne prisen kan øke fra 1700 kroner til 1900 kroner for voksne og fra 1300 til 1450 kroner for barn. 

Det foreslås også å heve beløpet som eksterne byråer kan kreve for Schengen-visum. Her foreslås det en økning fra 450 kroner til 500 kroner.

EU-kommisjonen vil derimot ikke gjøre noe med prisen på en visumforlengelse. Det koster idag 350 kroner, noe som vil fortsette fra dagens ordning, heter det i forslaget.

31. mars i år vil ytterligere to land gå inn i Schengen-samarbeidet, da Bulgaria og Romania fra denne dagen også vil kreve visum for reisende fra enkelte land. Ved deres innlemmelse i Schengen-samarbeidet, vil det totale antallet land dermed være 29. ©