EU-borgere som skal til Storbritannia kan foreløpig bruke nasjonalt ID-kort til å reise, men fra oktober må de som nordmenn ha med pass. De kan inntil videre bruke selvbetjeningskøen i passkontrollen. 

Europeere med kriminelt rulleblad risikerer å bli avvist ved grensen, og familiemedlemmer som ikke er fra EU kan bli nødt til å søke om britisk visum.

Fra årsskiftet kan ikke briter lenger gå i «EU-køen» i passkontrollen. De kan heller ikke gå i de selvbetjente automatene lenger. EU-borgere må på sin side belage seg på å bli behandlet som alle andre utlendinger når de kommer til Storbritannia.

Noen av endringene

* Briter som allerede bor i et EU-land og EU-borgere som er etablert i Storbritannia, beholder i utgangspunktet sin rettigheter i tråd med utmeldingsavtalen fra sist vinter.

* De som bare besøker unionen av og til – eller pendler eller har feriehus i EU – kan ikke lenger være i EU i mer enn 90 dager i løpet av en 180-dagers periode. De må også sørge for at passet er gyldig i minst et halvt år. I tillegg kan de bli pålagt å vise at de har forsikring, penger til å betale for seg eller en returbillett.

* Irer og briter kan fortsatt ferdes fritt mellom de to landene.

* Det kommer også nye regler om visum for arbeidsreiser, men det gjøres trolig unntak for deltakelse på konferanser og møter.

* For EU-borgere som vil jobbe i Storbritannia, kommer det krav om språkkunnskaper og minsteinntekt.
* Studenter må også ha visum dersom de skal studere i Storbritannia i mer enn et halvt år. I tillegg må EU-studenter nå betale like høye skolepenger som andre internasjonale studenter.

* Det blir også nye regler og krav for dem som vil flytte fra Storbritannia til EU eller omvendt. Også briter som allerede bor i ett EU-land, må regne med å møte ekstra krav dersom de vil flytte til et annet av de 27 medlemslandene. ©