Den nye varianten har fått navnet BA 2.86. Til forskjell fra «vanlige» varianter av coronaviruset, skiller denne seg ut ved at den har svært mange endringer i viruset. Om den er mer smittsom eller farligere enn andre varianter vites ikke.

Trolig utbredt

Ifølge det britiske helsetilsynet er smitten registrert hos en person som ikke har vært ute og reist nylig. Torsdag opplyste USAs folkehelseinstitutt at de følger med på den nye varianten, som har fått betegnelsen BA. 2.86. 

Så langt er den ikke påvist i Norge, men er å finne i USA, Storbritannia, Danmark og Israel – og man kjenner kun til fem tilfeller, to av dem i Danmark. At den er påvist i så forskjellige land gir forskerne grunn til å tro at varianten allerede er utbredt i verden og at den har sirkulert en stund.

– Når vi studerer viruset i detalj kan det se ut som viruset har vært i omløp ett år, kanskje mer, et sted i verden, sier seksjonsleder i FHI Karoline Bragstad til NRK.

– Den gir det litt mer bekymring at en sånn variant oppstår og allerede finnes i flere forskjellige land enn de andre variantene, sier hun.

FHI tror ikke denne varianten vil gi andre symptomer enn de som allerede har i omløp, men understreker at det ennå er tidlig å konkludere med kun fem kjente tilfeller.

Ulikt virus

Bragstad sier at en konsekvens av alle endringene kan være at viruset ikke har de rette egenskapene som skal til for å gi en stor smittebølge.

Varianten har i rekordfart havnet på WHO sin liste over varianter som skal overvåkes særskilt, men det er ennå for få tilfeller til å kunne kategorisere den som en bekymringsvariant.

Bragstad sier at de i løpet av de neste ukene trolig vil få flere svar og at man bedre vil forstå egenskapene til den nye og svært muterte varianten av viruset. Hun sier at vi denne gangen ikke står på bar bakke, slik man har gjort tidligere i pandemien.

– Mange av oss har blitt smittet flere ganger, vi har vaksinasjon og en viss immunitet i befolkningen. Så dersom den lett skulle spre seg, vil ikke det nødvendigvis bety at vi får mer alvorlig sykdom. 

Samtidig er det mye man ikke vet ennå. At viruset som nå er oppdaget er så ulikt de virusene som sirkulerer kan være av betydning.

Ta vaksinen

Det siste året har omikronvarianten vært dominerende i Norge, men det ikke usannsynlig at BA 2.86 blir den nye dominerende varianten, ifølge FHI. Varianten som tar over etter Omikron vil få navnet Pi.

– Uansett hvilken variant vi får i vinter, regner vi med litt mer coronavirus i omløp enn vi har hatt i sommermånedene. Det er jo et luftveisvirus, så vi venter litt mer smitte, sier Bragstad.

Hun oppfordrer alle som er i risikogruppen til å sikre seg en oppfriskningsdose av coronavaksinen.

– Vi har tidligere sett at vaksinering gir god beskyttelse mot nye varianter som har kommet. Vi har ikke grunn til å tro at det er annerledes denne gangen. ©