– Flåtefornyelse er det viktigste enkelttiltaket vi kan gjøre for å kutte utslippene våre i dag, sier Norwegians bærekraftsjef Anders Fagernæs.

Torsdag la de fram en plan om å kutte CO2-utslippet per passasjerkilometer med 45 prosent innen 2030, basert på tall fra 2010.

Tiltaket føyer seg inn i ambisjonene til FNs klimapanel om å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Da må utslippene reduseres med 45 prosent innen 2030 sammenlignet med 2010.

Med en moderne og effektiv flypark har Norwegian i perioden 2010 til 2019 kuttet utslippene per passasjerkilometer fra 97 til 70 gram. Det tilsvarer 28 prosent. For å nå målet om 53 gram i 2030 må det kuttes 24 prosent til.

For å få det til, er Norwegian avhengig av hjelp, sier Fagernæs, og det viktigste enkelttiltaket er økt produksjon av bærekraftig drivstof.

Målet er at selskapet skal bruke mellom 16 og 28 prosent bærekraftig drivstoff innen utgangen av tiåret, avhengig hvor stor andel av flåten som fornyes. Målsettingen utgjør opptil 500 millioner liter bærekraftig drivstoff innen 2030.

– Vi kan stille tydelige krav og legge inn bestillinger på hvor mye drivstoff vi trenger, sier Fagernæs.

Det er likevel myndighetene som må legge til rette for at det utvikles et kommersielt marked for dette slik at prisdifferansen mellom bærekraftig og fossilt drivstoff lukkes, mener han.

Også antall direkteruter, hvor fulle flyene er, og hvor gode flydata pilotene får underveis, er ting som kan bidra til å få ned utslippene per kilometer, sier bærekraftsjefen. ©