I en pressemelding sier finansdirektør Geir Karlsen at selskapet har ønsket å refundere de siste kundene fullstendig.

– Vi beklager nå at det ikke blir mulig, sier han.

Norwegian jobber for tiden med å komme til enighet med sine kreditorer for å sikre videre drift. Forhandlingene pågår både i Norge og i Irland, der flere av Norwegians selskaper er registrert.

Norwegian har tidligere lagt fram en plan der de vil kutte langdistansesatsingen, og heller ha færre fly der de konsentrerer seg om et rutenett i Norge, Norden og Europa.

Videre i pressemeldingen skriver selskapet at de «har søkt å finne gode løsninger for en liten andel kunder som ikke har fått refusjon fra tiden før den irske rekonstruksjons-prosessen ble igangsatt, den 18. november 2020.».

– Rundt 98 prosent av refusjonskravene som oppsto i denne perioden, der bookingen ble gjort direkte med Norwegian, ble refundert før åpningen av rekonstruksjonsforhandlingene. I Norge gjelder det nesten samtlige kunder, 99,6 prosent, skriver selskapet.

Dermed er det i alt 34 000 kunder som ikke får full refusjon. Ifølge Norwegian har de måttet behandle disse kundene på lik linje som andre usikrede kreditorer på grunn av lovverket.

Fredag i forrige uke fikk Norwegian medhold i High Court i Irland om å fortsette med redningsplanen for å unngå konkurs. Selskapet har kommet til enighet med de fleste kreditorene, men fire leasingselskaper ville ikke uten videre godta skissen som var blitt lagt fram. 

Norwegian står under konkursbeskyttelse i Irland og er i en prosess hvor det vil redusere flyparken fra om lag 140 fly og til 50. For å nå dette målet må flere avtaler om å leie fly gjennom Norwegians irske datterselskaper bli annullert.

Dersom den nye redningsplanen som Norwegiannå har lagt frem blir godkjent, vil selskapet kunne videreføre rekonstruksjonen og iverksette en kapitalinnhenting med oppstart i april og med en målsetting om ferdigstillelse i mai 2021.

Det er High Court i Irland som må ta stilling til den endelige planen.

– Dersom alt går som vi ønsker vil vi kunne gjennomføre kapital-innhentingen i løpet av mai, sier finansdirektør Geir Karlsen.

Dersom planen godkjennes, vil selskapet kunne videreføre rekonstruksjonen, iverksette kapitalinnhenting og være ferdigstilt i mai 2021, ifølge pressemeldingen. ©