Den for mange påtvungne norgesferien har med andre ord gitt mersmak.

– På kort sikt kan det se ut som Corona-utbruddet har endret ferievanene våre, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

I undersøkelsen Norstat har gjort for NAF svarer 46 prosent av de spurte at de kommer til å feriere mer i Norge neste sommer. Rundt halvparten av dem skal bruke bilen framfor andre reisemåter, enten i Norge (26 prosent), i utlandet (to prosent) eller begge deler (21 prosent).

Bilferie gir folk større fleksibilitet og mulighet til å tilpasse eget budsjett, mener Ryste i bilorganisasjonen.

– I tillegg tenker nok mange annerledes når vi planlegger feriene fremover, så lenge usikkerheten rundt corononasmitten fortsatt er stor. Hva som skjer på lengre sikt er usikkert, men på kort sikt ser det ut som corona påvirker ferieplanleggingen for mange – i alle fall ett år fram i tid, sier hun.

Andre tall fra undersøkelsen:

* 69 prosent mener kvalitet og renhold på rasteplasser er viktig når de skal på bilferie, men bare 38 prosent er fornøyd med dette etter årets ferie.
* 67 prosent sier det er viktig med lite kø og trengsel på stoppestedene, mens bare 48 prosent er fornøyd.

– Det har blitt mange flotte rasteplasser langs de nasjonale turistveiene, men også mindre rasteplasser bør tilpasses at vi kan bli flere på veien neste sommer. Her har veimyndighetene en jobb foran seg, sier Ryste. ©