Som vanlig kommer de de nordiske landene best ut på den årlige lykkekåringen, og isom mange ganger før kaprer Finland førsteplassen, foran henholdsvis Danmark og Island.

Norge er det minst lykkelige landet i Norden.

Beskjedne finner

– Utfordringer i Norge er synkende livskvalitet, særlig blant de unge, og økende ulikhet, forklarer lykkeforsker i Folkehelseinstituttet, Ragnhild Bang Nes, til NTB.

Lykkekåringen gjennomføres av FN, og inneholder rangeringer av nasjonal fornøydhet, basert på data fra Gallup World Poll.

På en skala fra 1 til 10, skårer befolkningen i Norge på 7,3. Vinnerlandet Finland får på sin side en skåre på 7,8, og troner øverst på pallen for sjette år på rad.

– Finland er signifikant foran andreplassen Danmark. Det er lav ulikhet i landet og mindre forskjeller i livskvalitet enn i Norge, og samtidig har innbyggerne en trygghet i gode velferdsordninger. Kanskje er finnene mer beskjedne, med lavere forventninger enn oss, noe som samlet gjør til at de har stabilisert seg på toppen av lista, forklarer Bang Nes.

Dårligere rustet

Lykkeforskeren fra FHI sier at man forventer Norge generelt høyt på lykkekåringen, men at det i de siste årene har vært en nedadgående kurve.

– Det er litt urovekkende at Norge har hatt en nedadgående trend. Det kan nok forklares med at man i mange år hadde stabile tider i Norge, men i løpet av de siste årene har innbyggerne møtt mer motstand enn hva man er vant til.

Den negative trend kan delvis skyldes synkende livskvalitet blant de unge under og etter pandemien, tøffere økonomiske tider, større usikkerhet i arbeidslivet og ulikheten innad i befolkningen, mener Bang Nes.

– I Norge har vi også hatt en vedvarende positiv utvikling på mange områder de siste tiårene, ikke minst velstandsmessig. Muligens er vi dårligere rustet i møte med dagens utfordringer her til lands, enn man er andre steder.

Sterkt samhold

– Ukraina havner i år på 92. plass. Nedgangen i livskvalitet er betydelig og har selvfølgelig en tydelig sammenheng med krigføringen i landet, etter Russlands invasjon av Ukraina i februar i fjor, forklarer Bang Nes.

Data fra Ukraina er samlet inn i september i fjor, etter krigsutbruddet. Selve rangeringen bruker tall for perioden 2020–2022.

– Jeg antar vi kan komme til å se enda større utslag i negativ forstand i Ukraina neste år. Tilliten til deres nasjonale myndigheter vokste i 2022 i begge land, men mye mer i Ukraina enn i Russland, sier Bang Nes.

Et sterkt samhold og tillit til myndighetene innad i Ukraina tror forskeren slår positivt inn på lykkekåringen.

– Til tross for omfanget av lidelser og skade i Ukraina, var livsevalueringene i september 2022 høyere enn i kjølvannet av annekteringen av Krim i 2014. Det kan reflektere en sterkere følelse av felles mål, samhold og tillit til ledelsen i landet.

Hjerteskjærende

Krigsherjede land som Afghanistan og Libanon finner man på bunnplasseringene, sammen med Sierra Leone.

– Dessverre er det altfor mange innbyggere i disse landene som har det generelt fælt. Det har en naturlig sammenheng med at disse landene er preget av krig og elendighet, og har vært det over lengre tid.

Helt nederst på listen finner vi Afghanistan, med en skåre på 1,9. Generelt ligger land sør for Sahara og krigsherjede land lavt på lykkekåringen.

– Det er hjerteskjærende å se at innbyggerne i landene nederst på lista, stadig opplever at livet blir vanskeligere. Det er en utvikling som går i feil retning, sier hun.

Høy tillit grunnleggende

Åtte av de ti øverste landene på listen er europeiske, utenom Israel og New Zealand.

– Europeiske land, og særlig de nordiske, leverer godt i forhold til hva mennesker flest trenger. I de fleste europeiske land får innbyggerne tilfredsstilt sine primærbehov, inkludert de psykologiske som trygghet og frihet.

Finland og Danmark har ligget øverst på den internasjonale rangeringen de siste seks årene, og har hatt stigende gjennomsnittsskårer, mens Norge som eneste land i Norden har falt noe på den internasjonale rangeringen i noen år.

– Nasjoner med høy tillit både til andre innbyggere og myndighetene, skårer generelt høyt på lykkekåringen. Det gjenspeiler også årets liste, forklarer lykkeforskeren.

World Happiness Report (WHR) har vært utgitt av FNs nettverk for bærekraftig utvikling hvert år siden 2012. Årets lykkerapport rangerer livskvaliteten i 137 land.

Omtrent tusen personer fra hvert land deltar i denne undersøkelsen hvert år, og blir bedt om å evaluere ulike sider av livskvaliteten.

Verdens ti lykkeligste land

1. Finland
2. Danmark
3. Island
4. Israel
5. Nederland
6. Sverige
7. Norge
8. Sveits
9. Luxembourg
10. New Zealand
Kilde: FN, World Happiness Rapport, FHI