De mener de er i alvorlig fare og ber myndighetene her hjemme om hjelp til å få coronavaksine.

I brevet adressert til statsminister Erna Solberg (H) og de øvrige statsministrene i Norden beskriver der hvorfor de mener å være i alvorlig fare som følge av pandemien.

– Det offisielle vaksinasjonsprogrammet i Thailand inkluderer ikke utlendinger, verken eldre eller de med underliggende sykdommer, med mindre de er i besittelse av arbeidstillatelse. De mange pensjonerte nordiske beboerne er derfor i fare til i beste fall oktober, skriver The Scandinavian Society Siam.

I brevet bes det om at de nordiske landene samarbeider om at det blir lagt til rette for vaksiner. De opplyser at foreningen kan bistå med planlegging og gjennomføring, i samarbeid med de nordiske kirkesamfunnene i Thailand og private sykehus.

The Scandinavian Society Siam er en forening som hovedsakelig hjelper det nordiske samfunnet i Thailand. ©