Det er det nest beste kvartalsresultatet i lavprisselskapets historie, etter tredje kvartal 2019, men da var Norwegian dobbelt så stort. Og betydelig mer gjeldstynget.

Solide tall

Resultatet før skatt var 2,05 milliarder kroner, inntektene på 8,76 milliarder kroner. Begge tall er en kraftig oppgang fra samme tid i fjor. Da var driftsresultatet én milliard kroner og resultat før skatt 910 millioner kroner, skriver E24.

Tredje kvartal utgjør juli, august og september, som er de mest lukrative månedene for de fleste flyselskapene. På denne tiden er også trafikktallene solide. Norwegian fløy 2,3 millioner passasjerer i juli, 2,1 millioner i august og to millioner i september.

Redusert vinter

Noe av forklaringen på fremgangen er trolig at punktligheten har økt sammenlignet med fjoråret. Norwegian var faktisk et av Europas tre mest punktlige flyselskap. Fyllingsgraden på flyene var dog noe lavere.

– Hele Norwegian-laget har bidratt til at vi nå kan se tilbake på et av de beste kvartalene i flyselskapets 21-årige historie. Jeg er svært godt fornøyd med at vi leverer et sterkt finansielt resultat, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian i en pressemelding.

Samtidig merker konsernsjefen nå et fall i bestillingene, som er typisk for året. Det gjør at selskapet kutter kapasiteten med 30-40 prosent i forhold til sommersesongen, ifølge nettstedet Flysmart24. ©