Det er nemlig rekordmange som planlegger ferie på fire hjul. Hele 74 prosent svarer i hvert fall det i undersøkelsen. Der kommer det også fram at over halvparten av dem som ikke pleier å dra på bilferie, tenker å gjøre det i sommer.

I 2015 svarte kun 28 prosent at de planla bilferie i Norge det året. Dermed ligger det an til at det blir atskillig flere norske trafikanter på veien enn vanlig om sommeren.

– Det kan gi økt risiko om det er mange nye sjåfører på veien, kanskje også med et ukjent kjøretøy. Men det kan også gå motsatt vei. Hvis de nye sjåførene er oppmerksomme på at de er på ukjent sted og følger ekstra godt med, kan det bli færre uhell, sier Guro Ranes, direktør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Av dem som skal på tur, har 68 prosent svart at de er mest opptatt av utsikt, deretter har 48 prosent svart at de er opptatt av sikkerhet. ©