Justis- og beredskapsminister Monica Mæland sier til  Vårt Land at endringen ikke bare gjelder religiøse hodeplagg.

Til  NRK sier Mæland at passene og de nasjonale ID-kortet likevel blir sikre nok. Blant annet har politiet kommet med råd om synlige ører.

– Det er riktig at en del rådet til dette og begrunner det med sikkerhet. Men det er ikke slik at vi skal kreve mer enn det som er nødvendig. Det må være forholdsmessighet mellom kravene vi stiller, særlig når de oppfattes å forskjellsbehandle og å forhindre religionsfrihet. Det ønsker vi altså ikke, sier Mæland. ©