Passkrisen fra 2022 som skyldtes stor pågang og produksjons-utfordringer er nærmest motsatt i år, melder TV2.

– Det er mulig å få passtime på dagen, og i mange tilfeller nesten med én gang, sier seksjonsleder Elisabeth Lund i Oslo politidistrikt til tv-kanalen, som har undersøkt ventetiden for å få pass ved alle landets politidistrikter. Nesten samtlige melder om meget god kapasitet.

Eneste som skiller seg ut er Stavanger.

– Det kan av og til være vanskelig på kort sikt å finne ledig time på pass- og ID-kontorene i Stavanger-området, skriver seksjonssjef Kjetil Optun i Sørvest politidistrikt.

Politidirektoratet forventet 1,3 millioner søknader om pass og id-kort i år. Fram til midten av juni har det kommet i underkant av 630 000 søknader. ©