Etterspørselen er tre prosent høyere enn før pandemien ifølge FNSs luftfartsorganisasjon ICAO, som forventer at antall passasjerer vil være rundt to prosent høyere i første kvartal i år enn i samme periode i 2019 – det siste hele året før coronapandemien. 

Samtidig forventes flyselskapene å opprettholde lønnsomheten fra i fjor, og selskaper som Norwegian opplever gode tall, selv i historisk svake perioder. Den nye SAS-partneren Air France-KLM hadde for eksempel også selskapets beste nettooverskudd noensinne.

Prognose med forbehold

Etterspørselen i 2024 kan øke med fire prosent dersom oppgangen på ruter som ennå ikke har nådd 2019-nivået styrker seg ytterligere.

Den globale etterspørselen i frakttonn-kilometer (FTK) for hele 2024 forventes å ligge rundt to prosent under 2019-nivået. FTK brukes til å beregne den totale fraktmengden på et fly.

LES MER: Mot ny reisetopp!

– ICAOs siste prognoser er lovende for global utvikling, sier Juan Carlos Salazar, generalsekretær i ICAO.

– Samtidig er det en påminnelse om at det globale samfunnet må akselerere sin bærekraftsinnsats – spesielt for å sikre produksjon og distribusjon av bærekraftig flydrivstoff i tilstrekkelige mengder, sier han.

ICAO bemerker at prognosen om passasjerveksten er med forbehold om at utenforliggende faktorer som påvirker internasjonal lufttransport ikke eskalerer fra dagens nivå.

Venter på Asia

I tillegg til 2024-analysen gir ICAO også sitt syn på hvordan 2023 gikk. Her kommer det frem at trafikken på de fleste flyrutene allerede hadde nådd eller overskredet nivået fra før pandemien ved utgangen av året.

ICAO opplyser at flyruter som hadde flere passasjerer ved utgangen av 2023 enn før pandemien er blant annet å finne i Europa og fra europeiske reisemål til Nord-Amerika, Midtøsten, Sørvest-Asia og Afrika.

Imidlertid fortsatte de fleste internasjonale ruter til og fra Asia – med unntak av Sørvest-Asia – å ha betydelig lavere passasjertall i 2023 sammenlignet med nivået før pandemien.

Flyselskapenes samlede driftsresultat i 2023 er beregnet til vel 400 milliarder kroner, som er på nivå med 2019.

Fikk bistand

Blant flyselskapene som gjorde det svært godt i fjor er den fremtidige SAS-partnere Air France-KLM, som endte opp med et nettooverskudd på 934 millioner euro, nærmere 9,9 milliarder kroner i 2023. Nettooverskuddet er det største i selskapets historie.

Flyselskapet omsatte i 2023 for rundt 320 milliarder kroner, til tross for at slutten av året ble påvirket av krigen på Gazastripen.

Som et ledd i et større konsortium, der også den danske stat, investeringsselskapet Castlelake og Lind Invest inngår, innledet Air France-KLM i fjor også en overtakelse av eierselskapet til SAS. Investeringen på 13,5 milliarder kroner reddet SAS fra en truende konkurs.

Fjorårets resultat for Air France-KLM står i sterk kontrast til de to foregående år. Da endte flyselskapet opp med et samlet underskudd på nærmere 120 milliarder kroner og måtte få bistand både fra den franske og nederlandske stat. ©