Lufthansa har lenge vært i eksklusive forhandlinger med italienske myndigheter om en delvis overtakelse av ITA Airways. Nå ser det ut til at partene har kommet til enighet.

Overtar halvparten

Det italienske nettstedet L’Economia skriver at partene har blitt enige om at Lufthansa i første omgang kjøper 40 prosent av det statseide ITA Airways. Fristen for en avgjørelse var opprinnelig 24. april 2023, men den ble skjøvet til 12. mai da det tyske flyselskapet angivelig ønsket mer tid.

De to partene – etter flere uker med fortrolige møter i Roma og Frankfurt – signerte den endelige avtalen torsdag. Avtalen innebærer at Lufthansa dermed overtar 41 prosent av ITA Airways, som oppsto fra restene av det tidligere nasjonale flyselskapet Alitalia.

Lufthansa overtar en del av ITA Airways via en reservert kapitalutvidelse, som ender med at selskapet overtar nesten halvparten av det italienske flyselskapet. Lufthansa foreslo i utgangspunktet en startinvestering på 250 millioner euro (1,86 milliarder kroner), men etter lange forhandlinger steg beløpet til 325 millioner euro. Det tilsvarer rundt 3,85 milliarder norske kroner.

Må vente

I tillegg vil det italienske finansdepartementet bidra med 250 millioner euro (2,96 milliarder kroner), som også skal skytes inn i ITA Airways.

Kjøpeavtalen inneholder angivelig en klausul som Lufthansa vil kunne utløse i første halvår av 2026, som gir selskapet muligheten til å kjøpe ytterligere 50-55 prosent av ITA Airways for rundt 500 millioner euro (5,9 milliarder kroner ). Fem til ti prosent prosent av ITA vil forbli på italienske hender.

Formelt sett overtar Lufthansa i utgangspunktet 40 prosent av Italia Trasporto Aereo S.p.A., som er firmanavnet bak ITA Airways.

Før Lufthansas delkjøp av ITA Airways blir en realitet, må avtalen godkjennes av europeiske konkurransemyndigheter. 

Lufthansa overodnet

Prosessen rundt EUs godkjenning av kjøpsavtalen kan ta opptil tre til fire måneder, ifølge L’Economia. Når EU har gitt grønt lys til avtalen, vil Lufthansa kunne starte arbeidet med å integrere ITA Airways i luftfartsgruppen – inkludert både de kommersielle og operasjonelle aspektene. 

Blant annet skal rutenettet optimaliseres og kostnadene effektiviseres.

Lufthansa overtar et italiensk flyselskap som startet sin virksomhet 15. oktober 2021 på restene av det nedlagte Alitalia, som avsluttet driften samme dag. ITA Airways overtok en del av eiendelene fra Alitalia, som dermed definitivt var en saga blott for italienerne.

Lufthansa skal ha det overordnede ansvaret for driften av selskapet. Dette innebærer at konsernet får ansvar for å ansette administrerende direktør og et styremedlem. Det opplyses også at kjøpsavtalen er bygd opp slik at Lufthansa på sikt har mulighet til enten å øke eierandelen eller kjøpe ut hele ITA Airways, dersom en rekke økonomiske mål nås. ©