Dette er ekstremt gode nyheter. Ikke bare for oss, men for hele svalbardsamfunnet og alle dem som vil oppleve Svalbard i sommer, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Ikke nok nordmenn

Han lover å sette opp ekstra-seilinger til Svalbard med det hybriddrevne hurtigruteskipet Roald Amundsen allerede fra juli måned.

Åpningen gjelder generelt for fartøyer som kan ta inntil 500 passasjerer. Av smittevernhensyn er det satt krav til 50 prosent utnyttelse av passasjerkapasiteten om bord, altså inntil 250 passasjerer, som er regjeringens maksgrense.

Det forutsettes i tillegg at driften gjøres i henhold til veilederen som er utarbeidet for kystcruisenæringen, samt at plan for drift er behandlet av Sysselmannen på Svalbard.

– Som resten av lokalsamfunnet er vi er ekstremt klare for å ta imot flere gjester. Det er sårt tiltrengte inntekter for et samfunn som er helt avhengige av turismen, sier Skjeldam, som håper at regjeringen snart åpner for at tyske turister også kan komme til Norge.

– Det er ikke nok nordmenn og dansker til å fylle opp tomrommet, sier han.

Hardt rammet

Kyst- og ekspedisjonscruise innebærer særlige utfordringer både for helse- og rednings-beredskapen på Svalbard. Covid-19-forskriften setter derfor krav om at de som tilbyr reiselivs-aktiviteter på Svalbard før oppstart skal fremlegge en plan som skal vise hvordan de kan ivareta smitteverns-kravene.

Ved utbrudd av Corona-smitte om bord skal fartøyer kunne henvises til havn i Tromsø for å unngå at skip med sykdom om bord tar til havn i Longyearbyen. Fartøyene vil kunne ha passasjerer fra fastlandet og fra de nordiske landene som det nå vil åpnes for innreise fra.

Det har siden 1. juni vært mulig å drive landbasert reiselivs-aktivitet på Svalbard i tråd med kravene i Covid-19 forskriften, etter at den lokale innreisekarantenen ble opphevet.

– Longyearby-samfunnet er hardt rammet av følgene av pandemien. Det er derfor viktig at større deler av reiselivet på Svalbard kan få ta del i den åpningen vi nå gjør av samfunnet, sier justisminister Monica Mæland (H) i en kommentar. ©