Da Corona-pandemien slo inn over de rundt 200 norske alpinanleggene landet rundt var de i ferd med å oppleve en av de beste vintersesongene i manns minne.

Så ble det bråstopp, og skibakker fulle av snø lå brakk.

GEILO: Fint for stisykling, og nybegynnere av downhill.

Satsing i 20 år

Et tap på mer enn 400 millioner kroner i omsetning gjør at alpinanleggene nå må tenke nytt, og i enda større grad utnytte en periode av året der det tidligere var stillstand.

Virus-epidemien har ført til at en rekke norske alpinanlegg nå satser millioner av kroner på at de kan ta imot sykkelentusiaster, til løyper som blir mer og mer familievennlige.

Gudrun Sanaker Lohne, daglig leder i Destinasjon Trysil og en av initiativtakerne bak sykkelparken Trysil Bike Arena, er blant dem som i flere år har arbeidet frem et omfattende familie-tilbud i sin sykkelpark.

Fem flotte sykkelparker i Norge – LES HER!

– Det er blitt viktig for oss å kunne trekke besøkende året rundt, og det blir viktigere i tiden fremover. Denne vinteren har til fulle vist oss behovet for å ha flere bein å stå på, sier hun i en kommentar til satsingen.

Per i dag bygges eller utvides det sykkelparker på mer enn 20 steder i Norge, og selv om mange av dem er i startfasen er flere av dem klare til bruk.

Hafjell var det første skianlegget som tidlig på 2000-tallet for alvor satset på terrengsykling i Norge. I starten var det rettet mot entusiaster, og det var ikke før Norges største skianlegg i Trysil satset for alvor at også familier ble ansett som en viktig kundegruppe.

Mot gode tider

Å kaste seg utfor en alpinbakke på sykkel kan virke avskrekkende, og Trysil har arbeidet bevisst på ikke bare å tilby et av de råeste anleggene for entusiastene, men samtidig tilrettelegge sine løyper for alle. Det har skjedd med familievennlige, snille traseer, turområder, kurs, guiding, utleie av utstyr og ikke minst lekeområder for barn.

Nå har flere kommet etter, både i Hallingdal og Hemsedal. Der har det vært en betydelig satsing på sykkel de siste årene, og ikke bare for «hardhauser med heldekkende hjelm og sykkel til 40 000 kroner», som en kilde beskriver det.

– Vi har etter hvert fått noen knallgode sykkelparker i Norge, og siden bredden av løyper og vanskelighetsgrader er så stor, trenger du heller ikke fancy eller dyrt utstyr for å oppleve dem, sier Sanaker Lohne.

– Sykkelen du har fra før er trolig mer enn god nok til å kunne ha det utrolig morsomt i sommer.

Samtidig er utleie av sykler et økonomisk tilskudd for anleggene.

Sanaker Lohne tror mange nordmenn etter flere uker med reiserestriksjoner og innetid klør etter å tilbringe sommeren utendørs, og at sykling blir opplevd som trygt med tanke på smittefare.

– Om det opprettholdes at folk kan flytte på seg og ta ferien i eget land, tror jeg vi kan ha en veldig bra periode foran oss, sier hun.

Betydelig effekt

Til tross for sykkelparkens relativt korte historie har Trysil Bike Arena på seks år blitt landets klart største reisemål for stisykling. Det er investert 20 millioner kroner i anlegget, og det skal investeres ytterligere 25 millioner innen 2030.

Hemmeligheten bak suksessen mener Lohne har vært å gjøre aktiviteten tilgjengelig for alle fra starten av, med et spesielt fokus på familier.

– Det har hele veien vært viktig at familier har tilgang på utfordringer og aktiviteter de kan gjøre sammen, men også at alle kan holde på med sine egne ting. Derfor har vi lagt opp parken vår for samtlige ferdighetsnivåer, hele veien fra svarte utforløyper i krevende terreng til behagelige flytstier og egne lekeområder for de aller minste.

DRAMMEN: En bynær godbit.

Satsingen har virket. Trysil Bike Arena hadde nesten 30 prosent flere besøkende i juli 2019 enn året før, en vekst de håper å se gjentatt i 2020. I den såkalte «masterplanen» er sykkelsatsingen beregnet å gi kommunen 50 000 til 100 000 flere gjestedøgn per år, noe som tilsvarer mellom 40 og 80 nye årsverk.

– Stisykling er en relativt ny sport i Norge, men det selges allerede flere sykler enn alpinski her i landet. De siste to-tre årene har vi ukentlig hatt studiebesøk av norske og utenlandske aktører som ønsker å sette i gang eller utvide sine egne sykkelparker, sier hun. 

Ti huskeregler for hensynsfull og bærekraftig stisykling

* Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere.
* Du har alltid vikeplikt for fotgjengere.
* Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre, særlig langs veier og stier som innbyr til høy hastighet, og i uoversiktlige partier.
* Brems ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en smal sti.
* Ikke lag nye spor. Dersom du ikke har ferdigheter til å forsere en hindring, gå av sykkelen.
* Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med mye nedbør.
* Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller hindringer.
* Bær sykkelen gjennom myrområder, slik at det ikke dannes dype spor.
* Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.
* Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som sykler oppover forkjørsrett. ©
Kilder: KSU.NO, Norsk Organisasjon for Terrengsykling, Alpinanleggenes Landsforening