Alle ruteområdene i de nåværende avtalene blir videreført som FOT-ruter i denne utlysingen. I tillegg er to nye ruter inkludert: flyruta Kirkenes–Tromsø og flyruta Stord–Oslo, skriver Samferdselsdepartementet.

Flere reisende

– Regjeringa følger med dette opp målet vårt i Hurdalsplattformen om lavere priser på kortbanenettet. Med de nye avtalene vil folk og næringsliv i distriktene få bedre tilgang til andre deler av landet og verden. Dette er bra for bosetting og næringsliv, og for å skape vekst og utvikling i regionene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Samferdselsdepartementet venter at lavere priser vil føre til flere reisende. Derfor er setekapasitetskravene på rutene økt med 12 prosent i snitt. Samtidig er det stor uvisshet om hvordan dette vil påvirke etterspørselen.

Viktig i nord

Blant kravene som inngår i de nye kontraktene er nye rutetidskrav mellom Helgeland og Bodø, nattparkert fly på Røros og krav om minst 15 seter i helikopteret på ruta mellom Værøy og Bodø. I utlysningen er det også tatt inn nye krav til utslippsrapportering.

– Fot-rutene har alltid spilt en viktig rolle i å knytte Nord-Norge sammen, og med denne styrkingen vil det være enda enklere å reise mellom byene i landsdelen. Regjeringens beslutning om å styrke FOT-rutene vil bli verdsatt av mange, også pasientene som er avhengig av disse flyreisene, sier Elin Dahlseng Eide, fylkesrådsleder i Nordland.

Tilbudsfristen er satt til 27. juni 2023. ©
Kilder: E24, Aftenposten, Samferdselsdepartementet