Det mener Frankrikes samferdselsminister Clément Beaune. I følge et intervju med ukebladet L’Obs vil han for sine europeiske kolleger foreslå at det innføres en nedre grense for hvor billige flybilletter i Europa kan være.

– Flybilletter for ti euro (vel hundre kroner) når vi er midt i en grønn omstilling ikke lenger mulig, sier Beaune blant annet.

Fordi flyreiser har større utslipp av drivhusgasser enn togreiser oppfordrer Beaune til å skattlegge aktiviteter som genererer utslipp. I intervjuet avslørte han også at Frankrike vil øke skattene på fly ut av landet for å finansiere investeringer i jernbanen.

I slutten av september samles EUs samferdselsministre til et uformelt møte i Barcelona, og skal igjen ha et mer formelt treff i Brussel i desember. Når Beaune vil legge fram sitt forslag for EU-kollegene er ikke kjent. ©