Krisepakken, som nå har flertall i Stortinget, er «oppgradert» på flere punkter. Utgangspunktet for forhandlingene har vært krisetiltakene på 17,7 milliarder, som regjeringen la fram i forrige uke. 

Under forhandlingene har Frp Fått jekket opp rednings-pakken med mellom fire og fem milliarder kroner, til vel 22 milliarder.

Avtalen innebærer også at man på nyåret skal vurdere å videreføre kompensasjonsordningen for de kriserammede bedriftene dersom det er behov for det.

– Nå er Norge i en krise. Vi må sikre arbeidsplasser, at folk har en jobb å gå til når denne krisen er over, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug, som har ledet forhandlingene for partiet.

Nå som det er enighet om krisepakken, skal Frp og regjeringspartiene for alvor i gang med å forhandle om statsbudsjettet.

– Denne pakken er en liten del av statsbudsjettet for 2021. Det venter nå tøffe forhandlinger for å komme til enighet om resten, sier Listhaug.

Her er «reisepakken» partene nå er enige om:

  • Det bevilges 35 millioner kroner til driften av den private lufthavnen Torp i Sandefjord, som skal sikre driften av flyplassen i årets fire første måneder.
  • Regjeringspartiene skal senest innen utgangen av januar komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan ikke-statlige lufthavner kan sikres videre drift.
  • Flypassasjer-avgiften blir fjernet ut året og hele 2021. I tillegg skal regjeringen vurdere en egen kompensasjonsordning for luftfarten.
  • Ordningen med statlig kjøp av flyruter forsterkes til totalt to milliarder kroner neste år.
  • Den reduserte satsen med lavmoms for reiseliv, kultur, luftfart og kollektivtransport blir videreført til 1. juli.
  • Minstekravet for å søke støtte til publikumsåpne arrangementer som blir avlyst, reduseres fra 500 til 350 personer.
  • Støtten til pakkereise-arrangørers refusjon av avlyste reiser økes fra 40 til 60 prosent.
  • Bedrifter med stor omsetningssvikt får økt Corona-kompensasjonen. For november og desember blir dekningen på 85 prosent, mot 70 prosent som regjeringen foreslo. Deretter vil den være på 80 prosent i januar og februar. For september og oktober settes den til 70 prosent, mot 60 som regjeringen foreslo.
  • Makstaket for utbetalinger heves også fra 50 til 80 millioner kroner.
  • Den lave satsen på den såkalte lavmomsen på seks prosent blir opprettholdt i første halvår. Dette gjelder blant annet kultur, reiseliv og transport. ©