Det viser en ny Ipsos-undersøkelse, gjort på vegne av Norsk Friluftsliv. Turer i fjellet er den aktiviteten flest nordmenn har forsøkt seg på for første gang. Mens ti prosent av de spurte mennene oppgir å ha gått sin første tur i fjellet i sommer, sier seks prosent av kvinnene det samme.

– Det er ingen tvil om at årets annerledes-sommer har fått nye grupper til å strømme til friluftslivet. At hele åtte prosent av nordmenn benyttet anledningen til å gå sin første fjelltur, er veldig gledelig, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Generelt viste tallene at flere menn har forsøkt nye friluftsaktiviteter for første gang i sommer. ©