Mange sliter altså med å skjønne hva som til enhver tid er tillatt eller anbefalt, viser en ny undersøkelse YouGov har gjennomført på oppdrag fra forsikringsselskapet If.

Som Joker Nord

– Selv om 51 prosent av de spurte mener kommunikasjonen er god, og at budskapet myndighetene kommer med er forståelig, mener 41 prosent at det er vrient å skjønne hva som er tillatt eller anbefalt til enhver tid. Dette viser at det nok er rom for mer tydelighet i kommunikasjonen, sier Andreas Handeland, kommunikasjonssjef i If.

– Det som er gledelig er at tre av fire innenfor disse 41 prosentene sier de forstår bakgrunnen for at tiltakene er innført, men at det er mer uklart hva som er anbefalt eller tillatt når, sier Handeland.

Kun et fåtall mener restriksjonene er unødvendige, selv om enkelte synes noen av myndighetenes restriksjoner er unødvendige.

– Sju prosent av de spurte i vår undersøkelse synes reiserestriksjoner innenlands og hytteanbefalinger fremstår som unødvendige tiltak, til tross for at de forstår budskapet i myndighetenes kommunikasjon, sier Handeland. 

– Dette viser jo på den annen side at de aller fleste skjønner hvorfor tiltak iverksettes, samt at de er enige i at disse er nødvendige for å slå ned smitten. Men dessverre er mange usikre på hva de kan gjøre når, og det skulle man nok gjerne vært foruten i en kollektiv dugnad som dette, sier Handeland.

Førstelektor i retorikk ved Høyskolen Kristiania, Kjell Terje Ringdal, tror all informasjon knyttet blant annet opp mot ulike fargekoder kan føre til en «corona-tretthet» blant befolkningen.

– Kommunikasjon betyr «å gjøre felles», det er utgangspunktet. Det betyr i praksis at det å være regjeringen nå betyr å være ansvarlig for å skape et stort «vi», sier Ringdal til Kampanje.

Kombinasjonen av tretthet og komplekse tiltak gjør at det er vanskeligere enn det var for noen måneder siden, mener han.
Reglene har blitt Joker Nord-aktig i sin form, synes han.

– I likhet med sketsjen, der det er umulig å vinne, dukker regler og ting opp, som gjør at det er enda vanskeligere å forstå og akseptere. Den situasjonen er der fortsatt, sier han. 

Det er også knyttet stor usikkerhet til rutinene rundt grensepasseringer, ikke minst over flyplassene og ut av landet. Dette gjelder særlig attesteringer knyttet til Corona-tester. Flere flyselskaper krever for eksempel hurtigtester tatt fire timer før avgang. I tillegg er det blitt dyrt. 

Tilliten synkende

I en undersøkelse i regi av Norsk Koronamonitor for Opinion mener nesten en av fire, 23 prosent, at  myndighetenes tiltak mot coronasmitte er for strenge, men et flertall på 62 prosent er uenig.

Når spørsmålet er om påkjenningen for det norske folk er blitt for stor til at myndighetenes tiltak for å begrense coronasmitte kan forsvares, svarer 23 prosent bekreftende. Det er like mange som mener tiltakene er for strenge.

Et flertall på 53 prosent er uenig i at påkjenningen nå er blitt for stor.

– Tross høyt tiltaksnivå og byrde for svært mange, blir det å fremstille folk flest som motstandere av tiltak feil, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun sier at folk flest er villig til å gå langt for å unngå at pandemien forverrer seg, selv om det har sin pris. Et solid flertall av de yngre støtter også tiltakene, selv om nettopp de merker byrden mest.

I en måling gjort av  Helsedirektoratet og publisert i VG onsdag kommer det fram at 59 prosent støtter tiltakene som er satt inn, og her er støtten lavest i den yngste aldersgruppen. På fire uker har tilliten sunket fra 70 prosent. ©