Nå har rederiet fått en ny frist i høst. Havila Holding AS undertegnet i 2018 en ti år lang kontrakt om å drifte fire av de elleve rutene mellom Bergen og Kirkenes fra 2021. 

Vanskelig situasjon

Hurtigruten fikk de sju andre. Planen var å trafikkere ruten med fire skip, men rederiet har møtt store problemer underveis.

Nå er planen at det første skipet skal settes inn i trafikk i løpet av tredje kvartal i år, melder  NRK.

Arne Johan Dale, konstituert administrerende direktør i Havila Kystruten, sier det er svært vanskelig å være presis om ferdigstilling av skipene, grunnet covid-19-situasjonen i Tyrkia.

– Avtalen med Samferdselsdepartementet nå er at vi skal gå med ett skip i løpet av tredje kvartal og nummer to i fjerde kvartal, sier Dale til NRK.

Neste år

Han regner at selskapet rundt 20. juli vil kunne gi mer presis informasjon om første rundtur fra Bergen.

Men selv om de to første skipene, Capella og Castor, kan være i trafikk innen nyttår, er det fortsatt to skip som mangler. Disse skipene er mer forsinket enn de to første. Skipene er for tiden under bygging ved verftet Tersan i Tyrkia, som er hardt rammet av coronapandemien.

Rederiet fikk  utsatt frist for oppstart fra Samferdselsdepartementet i mai i år. Vilkåret var at rederiet innen 1. juli kunne sannsynliggjøre at de to første skipene var klar for å seile i tredje kvartal. Deretter må de innen utgan