Stadig flere utlendinger kjøper dyre boliger i Portugal. Mange legges ut for utleie på blant annet Airbnb. På den bakgrunn legges det nå opp til flere innskjerpende tiltak.

Nye restriksjoner

I Portugal er boligmarkedet under press. Derfor er det nå vedtatt en rekke restriksjoner for å dempe antallet boliger eid av utlendinger som leies ut via Airbnb, ifølge lokale medier.

Bakgrunnen er blant annet at stadig flere utlendinger kjøper opp dyre boliger i Portugal, for deretter å leie dem ut via Airbnb. 

LES MER: En sang om Lisboa

Dette presser boligprisene opp og gjør det vanskeligere for portugisere med alminnelig inntekt å komme inn på boligmarkedet – en problemstilling kjent fra andre europeiske byer, som Berlin.

Et eksempel er nabolaget Santa Maria Maior i hovedstaden Lisboa. Her er 60 prosent av boligene lagt ut for korttidsutleie. Nye restriksjoner skal bidra til å begrense dette.

På hylla 

På en pressekonferanse nylig sa Portugals statsminister Antonio Costa blant annet at «den store attraksjonen våre storbyer representerer må ikke gjøre dem til et slags Disneyland. Ingen by kan opprettholde sin autentiske karakter om den ikke kan holde på innbyggerne.»

Som en del av innstramningene har Portugal besluttet å legge de såkalte gylne visa på hylla. Denne ordningen har gjort det enklere for utlendinger å få oppholdstillatelse i Portugal dersom de har planer om investeringer i landet.

Inntekter fra reiselivet er viktig for Portugal, men landet må «balansere økonomisk vekst fra turisme med utfordringene rundt blant annet stigende boligpriser». Om det blir vanskeligere for for eksempel utenlandske turister å leie overnatting gjennom plattformer for korttidsleie, som Airbnb, kan det bli dyrere for turister, som derfor kan velge bort Portugal, skriver nettstedet Travel Pulse. ©