Den internasjonale luftfarts-organisasjonen, som omfavner de fleste av verdens flyselskaper, har revidert sine estimater for økonomiske tap i 2020 opp til 1180 milliarder kroner. Til sammen er det snakk om reduserte inntekter knyttet til Corona i perioden 2020 til ut 2022 på enorme 1725 milliarder.

Ser bedringer

Og det vil ta tid før verdens luftfart er på beina igjen. IATA har beregnet at den vil vokse fra 2,3 milliarder passasjerer i år til 3,4 neste år. Det tilsvarer nivåene for åtte år siden. I 2019 var det 4,5 milliarder som reiste med fly.

Organisasjonen anslår at det totale passasjertallet vil nå 2,3 milliarder i år. Dette vil øke til 3,4 milliarder i 2022, som tilsvarer nivået i 2014.

IATAs toppsjef Willie Walsh sier i en uttalelse at flyselskapene i samme periode har redusert sine kostnader dramatisk, og tilpasset virksomheten «med alle tilgjengelige midler».

– Tiltakene har bidratt til at tapet i industrien reduseres til 103 milliarder kroner i 2022, sier han.

– I denne tiden har luftfarten demonstrerer sin motstandskraft. Vi er nå et godt stykke forbi det dypeste punktet i krisen, og selv om det er mange utfordringer fremover ser vi bedringer, konkluderer Walsh.

Økte priser

Samtidig kommer han med en advarsel. For mange flyselskaper under krisen var finansiell støtte en viktig livline. Store deler av hjelpen – omtrent 940 milliarder kroner – er i form av støtte som må betales tilbake. Kombinert med kommersielle lån er bransjen nå sterkt belånt.

– Vi ønsker ikke almisser, men blant annet lønnsstøtte slik at luftfarten kan beholde kritiske ferdigheter. For flere flyselskaper vil det være nødvendig frem til det blir mulig med internasjonale reiser i stor skala, sier Walsh. 

Han mener bransjen også trenger regulatoriske lettelser – som at flyselskapenes sloter (landings- og avgangs-tillatelser på flyplassene) opprettholdes til langt ut i 2022.  

Industrien står i tillegg overfor stigende drivstoffpriser. For IATAs medlemmer var den gunstige prisen på jetfuel et av få pustehull for flyselskapene i 2020. Den falt til 400 kroner fatet i fjor, fra 660 kroner i 2019.

I år har fuelprisene økte til et gjennomsnitt på 540 kroner, og forventes å stige ytterligere til 667 kroner neste år. ©