Om enn svært moderat er oppturen på 1,6 prosent i perioden fra juli til september likevel godt nytt ettersom Sri Lanka ikke har opplevd vekst siden begynnelsen av fjoråret.

I april 2022 ble det klart at Sri Lanka var ute av stand til å betjene utenlandsgjelden sin som følge av mangel på utenlandsk valuta. Landet var heller ikke i stand til å importere mat, medisiner og drivstoff.

I fjor krympet økonomien med 11,5 prosent, mens i år regner Det internasjonale pengefondet (IMF) med en nedgang i BNP på 3,6 prosent.

IMF har gitt landet kriselån på rundt 30 milliarder kroner, som skal utbetales i løpet av fire år. ©