Tidlig i pandemien solgte de store internasjonale bilutleie-selskapene unna betydelige deler av bilparkene sine. Utleie av biler er i stor grad knyttet til luftfarten, og da verdens flyselskaper ble satt på bakken hadde ikke Avis, Hertz og mange av de andre store utleierne andre alternativer enn å kvitte seg med bilene sine.

Når flytrafikken nå gradvis tar seg opp igjen vil de reisende oppleve en betydelig stigning i leiebilprisene – fordi det knapt finnes biler å leie ut.

Måtte selge

Mange tror kanskje at utleieprisene er enda lavere under pandemien, fordi så mye annet er billigere – hoteller for eksempel. Men på grunn av den voldsomme nedskaleringen og den økende etterspørselen har prisene tvert imot gått stikk motsatt vei.

I USA er bilutleiemarkedet mer enn noen andre steder bygget opp rundt flyplassene i de mange storbyene. Når også resten av samfunnet er utviklet rundt bilen rammer det utleiemarkedet hardt.

Eller de som skal leie bilene.

– Dette kan bli et enda større problem de neste månedene, advarer Chris Brown, redaktør i tidsskriftet Auto Rental News. 

– USA åpner opp denne sommeren, og det er bare ikke mange nok biler å få på det amerikanske markedet, understreker Brown.

Det gjelder også en rekk andre land, også i Europa.

Som for mange andre bransjer utløste pandemien en rekke utfordringer for bilutleieselskapene. Det største var selvsagt raset i inntekter, men det oppsto i tillegg en rekke logistikk-utfordringer. Den mest synlige var det faktum at på de store utleie-anleggene er rundt 70 prosent av bilene på farten til enhver tid. Da mesteparten av reisingen stoppet opp var det ikke plass til å parkere alle bilene.

Mye av den grunn måtte de avhendes. Som hos flyselskapene er prinsippet hos bilutleiene at biler som ikke er i bevegelse heller ikke tjener penger. Da er det bedre å kvitte seg med dem.

Dreining i reisemønsteret

I USA begynte utleieselskapene å selge unna bilene sine akkurat da etterspørselen begynte å ta seg opp igjen. Dermed oppsto det et betydelig vakuum, som siden har forsterket seg.

I tillegg har produksjonen av nye biler blitt til dels betydelig hemmet på grunn av mangel på halvledere – også et resultatet av Corona-pandemien.

Med en sterk økning i vaksinasjonsraten har etterspørselen etter biler særlig i de store markedene begynt å tilta til dels betydelig. I den grad at utleieselskapene ikke vil være i stand til å imøtekomme behoved med det aller første.

Det vil bety til dels betydelig økning i utleieprisene.

– Det er ikke mulig for bilutleiene å imøtekomme den voldsomme økningen i etterspørselen nå når særlig fritidsreiser nå av, sier senior-redaktør Nick Ewan i det anerkjente reisebransje-nettstedet The Points Guy.

I USA er det ikke uventet knapphet på biler på store feriereisemål som Florida og Hawaii. Det gjelder også Europa. På Fiumicino i Roma har utleieprisene i noen tilfeller tredoblet seg, særlig hos de større utleierne.

På Hawaii er situasjonen så akutt at besøkende leier kjøretøy fra U-Haul – les HER!

Fortsatt hersker det stor usikkerhet knyttet til leiebilmarkedet. Ferie- og fritidsmarkedet ligger «på været». Landene i Europa åpner gradvis opp, men de store reisetallene vil trolig ikke komme før utpå høsten.

Utleieselskapene har dermed heller ingen hast med å komme i gang. De vil ikke gire opp bilparken for å imøtekomme «et mulig sterkt oppsving».

– Mange vil velge alternative transportmetoder i lang tid fremover, mener Ewan, noe som vil bety økt bruk av tog, busser og privatbiler, blant annet.

– Vi kan komme til å oppleve en dreining i reisemønsteret, rett og slett fordi folk vil velge å reise til steder der leiebiler og andre transportmidler er mer tilgjengelig, avslutter Ewan. ©