Analysen gjort av Norsk institutt for luftforskning (Nilu) – på oppdrag fra Innovasjon Norge – skal gjøre det lettere å prioritere turister med lavt karbonavtrykk.

Ifølge  Dagens Næringsliv gjelder beløpet på tre kroner passasjerer på små og mellomstore skip, mens det er fem kroner for passasjerer på store skip.

Videre på lista følger turister fra Australia (7 kroner per kilo CO2-utslipp), andre land utenfor Europa (8 kroner), Kina, Hongkong og Taiwan (14 kroner), Canada (18 kroner) og USA (19 kroner). For disse er den viktigste faktoren transporten til Norge.

– Alle turister som besøker Norge, skal ønskes velkommen uansett, men vi må bygge reiselivet mer bærekraftig, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge til DN.

I motsatt ende av lista finner vi turister fra Sveits og Østerrike, som beregnes å ha et forbruk på 49 kroner per kilo CO2-utslipp. Også briter, belgiere, nederlendere og tyskere scorer høyt – blant annet på grunn av kort reisevei og typiske opphold på 10–15 døgn.

Norske turister i Norge har et forbruk på 28 kroner per kilo CO2-utslipp. ©