«Norge mot 2025»-utvalget ble satt ned i fjor vår og fikk i oppdrag å vurdere hvordan konsekvenser av virusutbruddet, utviklingen i internasjonal økonomi, smitteverntiltakene og de økonomiske mottiltakene vil påvirke utviklingen i norsk økonomi fram mot 2025.

Uheldig for miljøet

De mener taxfree-ordningen undergraver det norske avgiftssystemet og den norske alkohol- og tobakkspolitikken samt øker tilgjengeligheten og forbruket av alkohol og tobakk. I tillegg utfordres Vinmonopolets stilling.

Samtidig skriver utvalget i sin rapport at avgiftene på grensehandelsvarer kan kuttes.

Rapporten ble overlevert finansminister Jan Tore Sanner (H) torsdag av utvalgsleder som leder Jon Gunnar Pedersen.

I rapporten skriver utvalget at en avvikling av taxfree-ordningen kan kombineres med en reduksjon av avgiftene på grensehandels-utsatte varer. De viser også til at taxfree-ordningen har uheldige klima- og miljøeffekter. At den bidrar til lavere billettpriser, slik at flytrafikk og utslipp er høyere enn de ellers ville vært.

Pedersen understreker at økonomien fortsatt er sterkt preget av coronautbruddet.

– Samtidig må vi legge til rette for at aktiviteten i norsk økonomi kan normaliseres så raskt som mulig når smittevern-tiltakene trappes ned, sier utvalgslederen.

Varig endring

Utvalget påpeker også at pandemien har bidratt til at digitaliseringen i samfunnet har skutt fart, og mener rask bredbåndsutbygging og mobilnett vil legge til rette for økt produktivitet, lønnsomhet og kommunikasjon i nye former. Utvalget anbefaler derfor et infrastruktur-løft med et ambisiøst mål for bredbånds-tilgangen.

– For en liten kommune kan rask utbygging av 5G være vel så gunstig som utbygging av vei, sier Pedersen.

Samtidig peker de på at bruken av hjemmekontor under pandemien kan innebære en varig endring i hvordan man jobber i noen bransjer. Det kan igjen føre til at investeringer i blant annet veibygging og kontorbygg kan reduseres.

I rapporten foreslår også utvalget å opprette et nytt utvalg som skal gjennomgå hele skattesystemet «og vurdere sider ved skattesystemet som kan justeres for å styrke produktivitetsveksten og konkurransekraften, samtidig som fordelingshensyn og hensynet til naturens bærekraft ivaretas.»

Utvalget har tidligere levert to delrapporter, før den endelige rapporten ble overlevert torsdag. Rapporten sendes nå på en tre måneder lang offentlig høring. ©