Det skjer i et massesøksmål mot myndighetene i Østerrike og Tyrol. Opprinnelig var 42 nordmenn med blant de over 5000 i søksmålet, men mange har trukket seg eller er «sjekket ut av saken», skriver Aftenposten.

Halv million

Tre norske borgere er fortsatt med i søksmålet, og alle har fått langcovid. En krever snaut 300 000 kroner og viser til konsentrasjons-problemer, tretthet og utmattelses-symptomer, mens en annen krever drøyt 400 000 kroner og viser til lungekapasitet, hukommelsesproblemer, problemer med å finne ord, håravfall, søvnproblemer og muskelsmerter.

Den siste oppgir ikke spesifikt hvilke plager det dreier seg om, utover langcovid, men krever 500 000 kroner.

Avgjørelse snart

Søksmålet er rettet mot østerrikske myndigheter og lokalmyndighetene i Tyrol. 

Saksøkerne hevder myndighetene ikke gjorde nok for å beskytte reisende under coronautbruddet, og at de ikke advarte folk tilstrekkelig om smittefaren i tide. 

Østerrikske myndigheter hevder på sin side å ha opptrådt ansvarlig gitt det verden visste om utbruddet den gang.

En avgjørelse fra høyesterett er ventet om kort tid, skriver Aftenposten. ©