Vurderer du å trosse norske myndigheters reiseråd og likevel reise ut i Europa har du fortsatt rettigheter innenfor de avtaler som gjelder mellom EU- og EØS-land. For eksempel kan Europeisk helsetrygdkort (Helfo) fremdeles benyttes dersom du oppholder deg i utlandet.

– Om smitten er under kontroll dit du skal og formen din er god, er en manglende forsikring i mine øyne ingen grunn til å bli hjemme. 

– Men vi har fått tilbakemeldinger som tyder på at Corona-situasjonen har gjort noe med det offentlige helsetilbudet i noen av landene som er med i ordningen. Pandemien treffer som vi vet også andre innbyggere, sier fagkoordinator Marianne Storemyr ved Helfo servicetjenester til Way2Go

Unngå Sverige

Utenriksdepartementet fraråder reiser til alle land som ikke er strengt nødvendige. Reiserådet gjelder foreløpig inntil 20. august. Det innebærer blant annet at du ikke dekkes av reiseforsikringen.

Velger du likevel å reise til et annet EØS land bør du være forberedt på at noen land kan ha et annet helsetilbud enn vanlig på grunn av korona-situasjonen. Lege Gunnar Hasle ved Reiseklinikken i Oslo sier det ikke er absolutt nødvendig å ha reiseforsikring for å reise til EØS-landene samt Sveits og Storbritannia.

TRENGER HJELP: Lege Gunnar Hasle mener det også er viktig å bidra til å få igang økonomiene rundt om i Europa.

Med Europeisk helsetrygdkort skal du kunne få helsehjelp på linje med landets innbyggere. I noen land har helsevesenet vært fullstendig overkjørt av coronapasienter, og Hasle understreker at du ikke må reise til steder med mye smitte. Samtidig er det nå mange land som begynner å få kontroll på epidemien. 

– Jeg ønsker ikke å undergrave hva myndighetene sier, men jeg tror ikke vi kan bruke manglende reiseforsikring som grunn til å ikke reise, sier Hasle.

Men – om man er riktig uheldig, og du har behov for hjemtransport ved alvorlig sykdom – kan det koste over 100 000 kroner fra for eksempel Spania.

Hasle synes Regjeringen har gjort en fantastisk jobb for å stoppe Corona-epidemien i Norge, men bemerker at antall smittede nå raser nedover også mange steder utenlands.

– Jeg tror ikke det er et særlig effektivt tiltak mot coronasmitte å nekte folk å reise til for eksempel Danmark. Å reise til Sverige derimot er altfor tidlig, mener han.

Kan bruke bilen

For øvrig råder Hasle å se an Corona-situasjonen fortløpende.

– Om du reiser må du huske å ta de samme forholdsreglene som hjemme – holde god avstand, vaske hendene godt og så videre, understreker legen.

– Vit også at helsetrygdkortet kun gjelder besøk på offentlige sykehus og at du som hjemme betaler egenandel. Om du skulle få behov for å bli transportert hjem dekkes ikke det av staten, fortsetter Hasle.

Reiseforsikrings-selskaper som Europeiske og Gjensidige følger UDs råd om at vi ennå ikke bør reise utenlands. Forsikringen gjelder bare under spesielle vilkår. Med andre ord er det å reise utenlands nå et valg du tar på eget ansvar. Du står altså per nå igjen med helsetrygdkortet om du skulle bli dårlig på reisen utenlands.

– Om smitten er under kontroll dit du skal og formen din er god, er en manglende forsikring i mine øyne ingen grunn til å bli hjemme. Også med tanke på at vi bør støtte opp om en turistnæring som sliter fælt om dagen, konkluderer Gunnar Hasle.

Noe av det samme som med helsetrygdekortet gjelder bilforsikringen. Omfatter den du har også utlandet gjelder den som vanlig. Gjensidige bemerker for øvrig at forsikringen ikke gjelder om en hendelse kan tilskrives Corona-situasjonen, for eksempel bobileiere som eventuelt må etterlate kjøretøyet ved en grensepassering eller andre forhold som direkte skyldes Corona.

Ut over det – om det oppstår en tradisjonell skade på bilen – er det lite som tilsier at du ikke kan bruke bilen ute i Europe denne sommeren. ©

Helfo

Om kortet: Er du medlem av folketrygden i Norge og statsborger enten her eller i et annet EØS-land eller Storbritannia og Sveits har du rett til Europeisk helsetrygdkort. Denne retten gis også unntaksvis til andre, som familiemedlemmer som ikke selv har statsborgerskap i et EU/EØS-land, eller statsløse og personer med flyktningstatus.

Ta kontakt med Helfo om du lurer på dekning av helsetjenester i utlandet.

Du får veiledning på helsenorge.no, og telefon +47 23327000

Hva gir kortet deg rett til? Du får dekket nødvendig medisinsk behandling ved sykehus og/eller hos behandler som er tilknyttet det offentlige helsevesenet i det landet du besøker. Det gjelder på samme vilkår som innbyggerne, og du må betale de samme egenandelene som dem. Vær oppmerksom på at standarden på behandling varierer fra land til land.

Europeisk helsetrygdkort vil også gi rett til visse nødvendige pleie- og omsorgstjenester. Du må selv finne ut hvilke regler som gjelder i landet.

NB! Vit at helserettighetene du har etter EØS-avtalen er begrenset. Det er derfor viktig å ha en privat reiseforsikring i tillegg til helsetrygdkortet. For øyeblikket er ikke dette en mulighet. Forsikringsselskapene følger opp UDs råd om at vi ennå ikke bør reise utenlands. Med andre ord er det et valg du tar på eget ansvar.

Her bestiller du kortet: Kortet kan bestilles på helsenorge.no. Lagre også dette viktige telefonnummeret + 47 23 32 70 00 på telefonen.

Skulle du ikke ha med deg kortet og trenger helsehjelp i et EU-/EØS-land kan Helfo sende en «hasteblankett» til det offentlige sykehuset eller legesenteret der du er.