De største jernbane-operatørene i Europa rapporterer om store utfordringer på grunn av omfattende tyveri av metallet, som er essensielt i togdriften.

Stort omfang

Det bidrar også til forsinkelser av tusenvis av tog og forårsaker skader for millioner på infrastuktur over hele Europa.

Kobber er en essensiell komponent i signalkabler, jordingsledninger og kraftledninger. Uten dem får ikke tog kraft eller kommunikasjon til å kjøre. Europas største jernbaneoperatører rapporterer stadig om problemer med tyveri av kobber på linjene sine. Man frykter også at prisen på metallet vil stige, som trolig vil øke tyveriet.

På metallgjenvinningsanlegg over store deler av Europa kan ett tonn kobber selges for opptil 80 000 kroner, ifølge en rapport. Og selv om tyvene kanskje ikke er i stand til å selge tyvegodset til et offisielt gjenvinningssted, har de andre mer lyssky steder der dette omsettes.

Omfanget av problemet kommer frem gjennom data fra noen av kontinentets største togoperatører. Kobbertyveriet har for eksempel ført til at britiske tog ble forsinket i 84 390 minutter i regnskapsåret 2022/23,  til en kostnad på nærmere 150 millioner kroner, ifølge nettstedet Euronews Travel by Network Rail.

Avskrekkende

I Tyskland var det 450 tilfeller av metalltyveri på Deutsche Bahn-opererte jernbaner, ifølge en talsperson for togselskapet. Dette påvirket 3200 tog som ble forsinket i totalt 40 000 minutter Til en kostnad av vel 70 millioner kroner.

Den franske operatøren SNCF sier på sin side at mer enn 40 000 tog ble berørt av metalltyveri i 2022. Det beløp seg til over 200 millioner kroner i tap.

Problemet med kobbertyveri er slett ikke et nytt fenomen. Men selv om antallet har gått kraftig ned de siste ti-femten årene utgjør de fortsatt en stor utfordring, og tyveriene er en komplisert forbrytelse å stoppe. Med økende kobberpris er det også usannsynlig at det forsvinner. 

Men jernbaneselskapene har gjort fremskritt i å takle utfordringen de siste årene, og håper at de med avskrekkende midler og andre strategier kan holde tyvene i sjakk og antall forstyrrelser for passasjerer nede. 

Høyere priser

I tillegg til økt samarbeide med politiet og bruk av tv-kameraer og droner er sporing av DNA blant virkemidlene. Jernbanespor og infrastruktur er spredt over store og ofte avsidesliggende områder, som gjør det vanskelig å overvåke og fange tyver i aksjon.

Network Rail, SNCF og Deutsche Bahn er blant dem som nå bruker DNA-teknologi for å stoppe tyveriene. 

– Kriminelle vet at DNA knytter dem til forbrytelser, så det fungerer veldig bra som en avskrekkende metode, sier James Brown, administrerende direktør i Selectamark – et selskat som leverer DNA-teknologien.

Selectamark påfører for eksempel en syntetisk DNA-markør på kobber-kabelen, som gjør det mulig å identifisere om noen rører den. Det kan hjelpe politiet å knytte en tyv direkte til et bestemt tyveri. 

Det brukes også fett med en DNA-markør som kan overføres til mennesker. Stoffet sitter i huden i flere uker, kan ikke vaskes av og vil kunne sees under UV-lys. 

Som avskrekking har flere jernbaneselskaper satt opp skilter som forteller at DNA-produkter er i bruk, noe som de mener kan avskrekke potensielle tyver.

Om alt dette hjelper gjenstår å se. Kobberprisene er ventet å stige, som i ytterste konsekvens kan bety enda flere forsinkelser på det europeiske jernbanenettet. ©